Novinky

Víkendový pobyt na Seči 11. – 13. 6. 2021

         Druhý červnový víkend nám epidemiologická situace konečně dovolila vyjet mimo zařízení. Zúčastnili jsme se 9. ročníku pobytu na přehradě Seč pořádaného naší dlouholetou sponzorkou Hankou Netolickou a jejími přáteli.          Tři dny utekly jako voda a nesly se ve znamení výborné nálady,  skvělého jídla a hlavně nabitého programu. Děti se koupaly, malovaly na kamínky, […]


Dětský den 2021

Začátek měsíce červen se každoročně nese ve znamení svátku dětí a jinak tomu nebylo ani v našem domově, ve kterém jsme první červnovou sobotu, tj. 05. 06., uspořádali Dětský den. V areálu parku dětského domova tak měly děti možnost předvést svoji dovednost a zručnost. Na začátku dne dostalo každé dítě kartičku s jednotlivými disciplínami, které […]


Čarodějnice 30. 6. 2021

Filipojakubská noc bývá již tradičně ve znamení záře ohňů a pálení čarodějnic. I letošní rok však poslední duben ovlivnily vládní opatření ve spojitosti s koronavirem, oficiální akce se tak konat nemohly.My v dětském domově jsme si připravili na 30. dubna pestrý program. Vychovatelé odpoledne dětem sdělili, že se nám po zámeckém parku poschovávaly různě nebezpečné […]


Olympiáda v DD 29. 5. 2021

Poslední květnový víkend proběhl v dětském domově ve znamení sportu. Vychovatelé pro děti uspořádali první Olympijské hry. Již týden před samotnou událostí měly děti plné ruce práce s přípravami. Každá rodinná skupina si musela vybrat zemi, za kterou bude soutěžit, nastudovat si o ní zajímavé informace a naučit se pozdrav v jazyce svého státu. Děti […]


Strašidelný víkend na zámku

Již druhý rok v řadě nám koronavirová opatření nedovolila s dětmi strávit jarní prázdniny na horách. Přesto jsme se v domově nenudili. Děti si užily zejména strašidelný víkend na zámku, kdy putovaly za kouzelnými klíči, plnily zábavné úkoly a poznávaly strašidla našeho kraje. Kluci a holky se také náramně vyřádili na strašidelném bále, kde opět […]


Ohlédnutí za rokem 2020

Rok 2020 byl nejen pro náš domov, ale pro všechna zařízení pro výkon ústavní výchovy odlišný v mnoha směrech. Dětské domovy, výchovné ústavy a další dětská zařízení se musela potýkat s novými situacemi, které nastolila koronavirová krize, zdolávat mnoho překážek a pružně reagovat na dosud nepoznané problémy. Na jaře při takzvané první vlně epidemie jsme […]


POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POVĚŘENEC JE SPOLEČNÝ PRO Dětský domov i Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Bc. Jaroslav Kocián Sídlo právnické osoby: J. K. accounting s.r.o., Hybešova 726/42, 602 00 Brno Telefon: 725 654 319 E-mail: gdpr@jkaccounting.cz ID datové schránky: mqhehgz


Korona provoz

Nejsme v tom sami.Život v Česku se kvůli koronavirové pandemii řídí řadou mimořádných opatření, která ovlivnila i jinak poklidný chod dní v Dětském domově a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Nové Vsi u Chotěboře. Jako prevenci proti šíření této virové nákazy se vláda rozhodla od středy 11. 3. uzavřít školy. V dětském domově […]


Poděkování za sponzorské dary

Touto cestou bychom chtěli poděkovat spolku Babetta Klan Chlumětín za dlouhodobou spolupráci a sponzorské dary elektroniky, které budou využity dětmi z Dětského domova Nová Ves u Chotěboře


Vodácké putování po Ohři

Tak jako každý rok se děti z DD a ZDVOP vydaly na letní vodácké putování. tentokrát zvítězila řeka Ohře. Řeka Ohře je nejvýraznější vodní tepnou specifické krajiny severozápadních Čech. Pramení ve Smrčinách v Německu ve výši 752 m n. m. a na naše území vstupuje jíž jako sjízdná říčka u osady Pomezná, kde po několika […]