Novinky

Strašidelný víkend na zámku

Již druhý rok v řadě nám koronavirová opatření nedovolila s dětmi strávit jarní prázdniny na horách. Přesto jsme se v domově nenudili. Děti si užily zejména strašidelný víkend na zámku, kdy putovaly za kouzelnými klíči, plnily zábavné úkoly a poznávaly strašidla našeho kraje. Kluci a holky se také náramně vyřádili na strašidelném bále, kde opět […]


Ohlédnutí za rokem 2020

Rok 2020 byl nejen pro náš domov, ale pro všechna zařízení pro výkon ústavní výchovy odlišný v mnoha směrech. Dětské domovy, výchovné ústavy a další dětská zařízení se musela potýkat s novými situacemi, které nastolila koronavirová krize, zdolávat mnoho překážek a pružně reagovat na dosud nepoznané problémy. Na jaře při takzvané první vlně epidemie jsme […]


POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POVĚŘENEC JE SPOLEČNÝ PRO Dětský domov i Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Bc. Jaroslav Kocián Sídlo právnické osoby: J. K. accounting s.r.o., Hybešova 726/42, 602 00 Brno Telefon: 725 654 319 E-mail: gdpr@jkaccounting.cz ID datové schránky: mqhehgz


Korona provoz

Nejsme v tom sami.Život v Česku se kvůli koronavirové pandemii řídí řadou mimořádných opatření, která ovlivnila i jinak poklidný chod dní v Dětském domově a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Nové Vsi u Chotěboře. Jako prevenci proti šíření této virové nákazy se vláda rozhodla od středy 11. 3. uzavřít školy. V dětském domově […]


Poděkování za sponzorské dary

Touto cestou bychom chtěli poděkovat spolku Babetta Klan Chlumětín za dlouhodobou spolupráci a sponzorské dary elektroniky, které budou využity dětmi z Dětského domova Nová Ves u Chotěboře


Vodácké putování po Ohři

Tak jako každý rok se děti z DD a ZDVOP vydaly na letní vodácké putování. tentokrát zvítězila řeka Ohře. Řeka Ohře je nejvýraznější vodní tepnou specifické krajiny severozápadních Čech. Pramení ve Smrčinách v Německu ve výši 752 m n. m. a na naše území vstupuje jíž jako sjízdná říčka u osady Pomezná, kde po několika […]