Sportovní úspěchy našich dětí

Dovolte nám ještě malé ohlédnutí za našimi sportovními úspěchy z poslední doby.

Dne 23. 5. 2024 proběhl již 15.ročník Slavata Tour Triatlon. Počasí se vydařilo. Na závodě se díky krásnému počasí sešlo mnoho závodníků z řad veřejnosti, ale přijela závodit i řada dětských domovů. Náš dětský domov se v této velké konkurenci neztratil. Po napínavém závodů chlapců 11 – 12 let se umístil na 2. místě Tomáš Cvak. V kategorii dívek 11 – 12 let se umístila na 3. místě Sára Strouhalová a v kategorii chlapců a dívek 13 – 15 let se umístila na krásném 3. místě Vanesa Laštovičková. Velice si vážíme , že se této skvělé akce účastníme a tímto chceme poděkovat Tomáši Slavatovi za vše, co dělá pro děti z dětských domovů, ale i pro veřejnost.