GDPR

Zpracovávané údaje

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Nové Vsi u Chotěboře, dále jen „organizace“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:

 – vedení dokumentace dětí umístěných v dětském domově

– vedení dokumentace dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Na organizaci je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS ah6trw5, emailem na adrese ddnv@chot.cz nebo poštou na adrese Dětský domov Nová Ves u Chotěboře nebo Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, č.p. 1, 582 73 Nová Ves u Chotěboře. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na organizaci obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na organizaci obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 POVĚŘENEC JE SPOLEČNÝ PRO

 Dětský domov i Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 Bc. Jaroslav Kocián

 Sídlo právnické osoby: J. K. accounting s.r.o., Hybešova 726/42, 602 00 Brno

Telefon: 725 654 319

E-mail: gdpr@jkaccounting.cz

 ID datové schránky: mqhehgz

Informační memorandum ke zpracování osobních údajůStáhnout