Promítání filmů v rámci projektu Okna do světa – 3. 6. 2024

V pondělí 3. června proběhly v Kině Družba v Chotěboři dvě po sobě jdoucí projekce tří filmů vytvořených dětmi z našeho dětského domova v rámci projektu Okna do světa. Obě promítání uvedla ředitelka tohoto projektu, paní Zuzana Dražilová, která seznámila diváky s cílem mediálních a filmových dílen pro děti z dětských domovů a celým průběhem náročné práce našich dětí při tvorbě uvedených snímků. Úvodní slovo si vzala také ředitelka domova, Zuzana Kalvodová, která po přivítání přítomných diváků vyjádřila radost z účasti našeho domova na tomto krásném projektu.

První představený hraný film Šance vytvořila skupina starších dětí pod vedením skvělých filmových dokumentaristů Hanky Muchové a Tomáše Hlaváčka. Druhý animovaný ekothriler nesl název Ronaldova pouť do středu země a natočili ho mladší chlapci a děvčata spolu se třemi zkušenými lektorkami Martinou Turkovou, Kateřinou Knappovou a Elektrou Knappovou. V rámci tohoto filmu si svůj dětský sen o hraní ve filmu splnila také naše vychovatelka Kateřina Pešková, která se ujala organizace průběhu celého projektu v našem domově. Jako bonus byl divákům představen i Film o vzniku filmu Ronaldova pouť do středuzemě.

Na závěr každé projekce měli návštěvníci kina možnost diskutovats našimi dětskými tvůrci a lektory. Té diváci využili a pokládali zajímavé otázky týkající se času stráveného na tvorbě filmů, použitého vybavení, výběru témat a rolí. Někteří hosté také dětem vyjádřili obdiv za to, jak se jim jejich snímky vydařily.

Do kina dorazili žáci škol z Chotěboře (ZŠ Smetanova, ZŠ Buttulova, ZŠ a praktická škola Chotěboř) a také žáci ze školy v Nové Vsi u Chotěboře a Malče, kteří na filmovém plátně mohli spatřit své kamarády a spolužáky ze školy. Akci si nenechaly ujít ani zástupkyně Kraje Vysočina, naše bývalá paní ředitelka Etela Coufalová, zaměstnanci DD a ZDVOP a mnoho dalších milých hostů.

Všechna promítaná díla sklidila velký úspěch a v divácích zanechala mnoho emocí a myšlenek. Na naše děti jsme právem pyšní, dokázaly se postavit čelem k náročné a neznámé výzvě, dokázaly tvrdě pracovat a nevzdávat se ve chvílích, kdy se jim nedařilo, nebo neměly náladu. Velmi si vážíme možnosti být součástí tohoto projektu, který nám i našim dětem otevřel mnoho nových možností a zkušeností.

Děkujeme paní Zuzaně Dražilové a všem lektorům za trpělivost a vloženou energii. V sobotu nás čeká ještě slavnostní uvedení všech filmů v Praze, kde s dětmi shlédneme i snímky vzniklé v jiných dětských domovech.