Sponzoring

Vážení dárci, v současné době si můžete vybrat, kterou činnost našeho zařízení chcete svými finančními dary podpořit. Číslo účtu je pro obě činnosti stejné: 2736521/0100, liší se svým variabilním symbolem.

1. variabilní symbol: 999  je pro finanční dary ,které mají být použity ve prospěch dětí z dětského domova (s nařízenou ústavní výchovou) 

2. variabilní symbol : 888 je pro finanční dary na podporu nové doplňkové služby – provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tzv.“KRIZOVÁ LŮŽKA“ , 

Naše IČO: 70155861

Pro průhlednost našeho financování prosíme dárce, aby vždy, pokud nepožadují sponzorskou smlouvu, uvedli své jméno či název instituce. Toto lze provést buď e -mailem či uvést do zprávy pro příjemce  při vkladu na účet. Dále pokud dárce poskytne sponzorský dar je nutné uvést, že se jedná o neúčelový sponzorský dar, pokud si nepřeje jinak.  Poděkování uveřejňujeme v regionálních novinách – v Deníku Havlíčkobrodska,
v měsíčníku Chotěbořské Echo a na našich webových stránkách www.ddnv.cz.

Bližší informace získáte na tel.č.: 569 621 522 nebo na emailu: ddnv@chot.cz

Poděkovaní našim sponzorům