Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

dle § 42 a násl.zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP) při Dětském domovu Nová Ves u Chotěboře je hlavní činností příspěvkové organizace Kraje Vysočina, která poskytuje sociální, poradenské, pedagogické a výchovné služby ohroženým a znevýhodněným dětem    a jejich rodinám.

 Poslání

Posláním ZDVOP je poskytovat odborným způsobem pomoc a podporu dětem tak, aby dokázaly překonat svou nepříznivou životní situaci a zapojily se do běžného života a to s respektem k právům a s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám

Cíl služby

Poskytovat včasnou pomoc dětem, provázet je v krizových situacích, předcházet rizikovému až patologickému chování a v souvislosti s tím spolupracovat s rodinou. 

 
Pokud jsi v nebezpečí, bojíš se z nějakého důvodu vrátit domů, někdo ti ubližuje, bije tě nebo ti vyhrožuje, můžeš využít pobyt na krizovém lůžku. Nabízíme bezpečný a klidný prostor pro řešení tvých problémů.

Pomoc nabízíme nepřetržitě 24 hodin denně na telefonní lince : 569 621 522

Rozsah poskytované péče v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

ZDVOP poskytuje pomoc a ochranu dětem, které se ocitly bez jakékoliv péče, bez péče přiměřené jejich věku nebo dětem, u kterých je ohrožen jejich život, příznivý vývoj či zdravotní stav. Jedná se například o děti tělesně nebo duševně týrané, zneužívané, které jsou v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich práva

  • zařízení je v provozu nepřetržitě
  • zabezpečení přímého zaopatření dítěte - poskytování ubytování, stravování,  erární ošacení
  • poskytování výchovné péče
  • zajištění poskytování primární zdravotní péče, zajištění poskytnutí zdravotní péče zdravotnickým zařízením
  • zajišťování psychologické pomoci a poradenství (zajištěno externistou)
  • poskytování poradenství dítěti, rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu
  • pomoc dítěti při přípravě na školní vyučování, popřípadě doprovod dítěte do školy
  • zajištění zájmové činnosti dítěte (vytváření podmínek pro zájmovou činnost)

 

Zákon č. 359/1999 Sb., sociálně-právní ochraně dětí

 § 42

(1) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené        jeho věku (§ 15), jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovémudítěti spočívá v cialis potenzmittel uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotní péče zdravotnickým zařízením a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.

   (2) Dítě se umisťuje v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
a) na základě rozhodnutí soudu,
b) na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
c) na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, nebo
d) požádá-li o to dítě.

2017 Adventní prodej

2.1.2018, Marcela Dobrá, rubrika ZDVOP

2017 Toulavé boty

21.6.2017, Marcela Dobrá, rubrika ZDVOP

2017 Výroční zpráva 2016

18.4.2017, Marcela Dobrá, rubrika ZDVOP

2016 Pět let nových začátků

20.11.2016, Marcela Dobrá, rubrika ZDVOP

2016 Stali jsme se regionálními výtězi

11.10.2016, Marcela Dobrá, rubrika ZDVOP

2016 Prázdniny v DD a ZDVOP

11.10.2016, Marcela Dobrá, rubrika ZDVOP

2015 Nadační fond Tesco

3.1.2016, Marcela Dobrá, rubrika ZDVOP

2015 Stali jsme se regionálními vítězi

9.11.2015, Marcela Dobrá, rubrika ZDVOP

2015 Prázdninový výlet na Stvořidla

8.11.2015, Marcela Dobrá, rubrika ZDVOP

2015 Vnitřní řád ZDVOP

4.9.2015, Marcela Dobrá, rubrika ZDVOP
Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422