O Nás

Základní informace

Zřizovatelem dětského domova je Kraj Vysočina. Jsme příspěvková organizace.
Cílovou skupinu tvoří děti od 3 do 18 let, popřípadě až do 26 let (studující mládež).
Děti jsou do dětského domova umísťovány na základě rozhodnutí soudů o předběžném opatření nebo rozsudku o ústavní výchově.
Kapacita zařízení je 32 dětí.
Dětský domov byl založen 2. 3. 1952, do sítě školských zařízení byl zařazen 1. 9. 2000.


Výhody DD Nová Ves u Chotěboře

Poloha zařízení – v klidném prostředí, obklopeném přírodou, jsou děti více chráněny před rizikovými jevy zvenčí. Nacházíme se na úpatí Železných hor, 5 km od Chotěboře, v okrese Havlíčkův Brod, v Kraji Vysočina.
Velký 7 ha park, který dává možnost ke sportovnímu vyžití – víceúčelové a dětské hřiště, rozvoji pracovních návyků – pomoc při budování a údržbě hřiště, sběr plodů na zimu pro lesní zvěř, zametání a hrabání spadaného listí
Rozvoji rozumových schopností v oblasti přírodovědy – různé druhy dřevin a rostlin, pozorování zvěře a ptactva, v letním období sběr hub.

Dětský domov rodinného typu

Máme 4 rodinné skupiny, ve kterých je zastoupen mužský a ženský vzor, vždy vychovatel muž a žena.
Sourozenci jsou umísťováni společně, děti nejsou rozděleny do rodinných skupin podle věku. Dvoulůžkové pokoje, v každé rodince je kuchyňka s jídelním koutem, obývací pokoj a sociální zařízení.
Každá rodinka funguje samostatně, vychovatelé společně s dětmi sami zajišťují úklid rodinné skupiny, perou a žehlí prádlo, myjí nádobí. Stravují se v rodince, jídlo dostávají v nádobách z centrální kuchyně. V sobotu 1x za 3 týdny si děti vaří za dozoru vychovatelů samy. Tomu předchází sestavení jídelníčku na celý den, nákup potravin a dodržení finančního limitu.
Rozvíjíme finanční gramotnost dětí, učí se znát hodnotu peněz, hospodaří s vlastním rozpočtem.

Rodinná skupina s dětmi nad 15 let, kde se intenzivně připravují na samostatný život po odchodu z DD. Samy i nakupují potraviny, oblečení, školní pomůcky, drogerii, úklidové, mycí a prací prostředky. O víkendu si samy vaří snídaně, svačiny, obědy i večeře. Perou si samy prádlo, uklízí svoje pokoje i společné prostory. Rozvíjí i upevňují svoji finanční gramotnost tím, že dostávají na nákup peníze v hotovosti, ty pak musí vyúčtovat a doložit doklady za co peníze utratily.

Cvičný byt

Od roku 2017 funguje v DD cvičný byt, ve kterém bydlí mladí dospělí, kteří zůstávájí  v DD po osmnáctém roce života na dobrovolném pobytu, (důvodem je dokončení soustavné přípravy na budoucí povolání) a mohou si tak vyzkoušet žít zcela samostatně.

Sportovní aktivity

V jarním, letním a podzimním období děti trénují a účastní se turnajů a soutěží v lehké atletice, kopané, volejbalu, beatch volejbalu, přehazované, vybíjené a stolním tenisu. Dosahují pěkných výsledků. Tradicí se staly cykloexpedice na konci letních prázdnin.

V zimním období využíváme dobrých sněhových podmínek k výjezdům na hory na prodloužené víkendy a týdenní zimní rekreaci, kde se děti zdokonalují ve sjezdovém lyžování a jízdě na snowboardech. Lyžovat umí všechny děti, kromě dětí školkových, které postupně učíme prvním lyžařským krůčkům. Díky pomoci sponzorů máme kvalitní lyžařskou výstroj i nezbytné ochranné pomůcky.

O letních prázdninách jezdí děti, které nemohou odjet do vlastní biologické rodiny, na letní tábory, které se nám daří zajišťovat díky finanční pomoci sponzorů. Děti se účastní vodáckého putování a cykloexpedice.

Výtvarné a hudební aktivity

Děti se účastní celoročně výtvarných a hudebních soutěží, ve kterých dosahují také pěkných výsledků.

Vzdělávání

Děti navštěvují Základní a Mateřskou školu v Malči, Základní školu v Nové Vsi u Chotěboře, Základní školu a Praktickou školu v Chotěboři, VOŠ, OA a SOUT v Chotěboři, SOU v Čáslavi a další střední a vysoké školy.