Štědrý den 24. 12. 2023

Stejně jako každý rok, i letos se děti z dětského domova již dlouhou dobu dopředu těšily na vánoční prázdniny a Štědrý den. Velká většina dětí měla možnost trávit Štědrý den se svými rodinami, pro děti, které tuto možnost neměly, jsme se snažili připravit krásné vánoční svátky plné klidu, lásky a pohody.

Štědrý den jsme s dětmi začali sledováním pohádek a hraním her. Společně jsme si v dopoledních hodinách při poslechu koled a vánočních písniček nazdobili stromeček v jídelně a připravili jsme si slavnostní tabuli na štědrovečerní večeři. Zdobení stromečku je oblíbenou činností našich dětí, rády si strom zdobí podle svého vkusu, vzájemně si pomáhají, a ještě více to u nich prohlubuje nedočkavost z příchodu Ježíška. Po obědě jsme si odpočinuli u pohádky a poté už na nás čekaly zvyky a tradice, které se ke Štědrému dni váží. S dětmi jsme letos rozkrajovali jablíčko, pouštěli jsme lodičky ze skořápek a poprvé děti také lily olovo. K pozdějšímu odpoledni pak už patřily přípravy – hezky se obléci a učesat.

Ke štědrovečernímu stolu jsme usedli společně s naší paní ředitelkou, čekal na nás bramborový salát, ryba a řízek. Po večeři šly děti ven, aby zkusily přivolat Ježíška. Zapálily prskavky, zazpívaly koledu a volaly Ježíška. Ten nakonec přeci jen přiletěl a děti si mohly rozbalit své dárky, ze kterých měly opravdu velkou, nefalšovanou, dětskou radost, při které jejich oči září a srdíčko tancuje nadšením. Děti celý večer nadšeně jeden druhému předváděly své nové dárky, společně si hrály a vše potřebovaly vyzkoušet.

Štědrý den v dětském domově by nemohl být takový, jaký je bez Vaší podpory a snahy udělat dětem radost a připravit pro ně Vánoce, jaké si zaslouží. Velmi si vážíme všech sponzorů, projektů a každého jednoho člověka, který se rozhodl našim dětem splnit nějaké vánoční přání. Je krásné vidět, že i v nelehkých dobách lidé myslí na druhé. Jmenovitě děkujeme: Nadaci Dejme dětem šanci projektu Strom splněných přání, Hitrádio Vysočina, Ladislav Samek a Organizace Děti v akci / Společně pro dětské domovy z.s. , organizaci ŘIDIČI POMÁHAJÍ DĚTEM.EU, Tesco Chotěboř, paní Haně Netolické a jejím přátelům, občanskému sdružení Vespojení, z.s. za projekt Staň se Ježíškem dětem z DD, akciové společnosti Čepro, pracovníkům Skupina ČEZ distribuce Chotěboř, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, panu Moučkovi, Mudr. Cemperové z Třemošnice, Mudr. Brázdovým z Chotěboře, studentům pedagogické fakulty Jihočeské univerzity České Budějovice a Monika Remarová, rodině Charvátově, zaměstnancům Gymnázium Žďár nad Sázavou, Základní škole Smetanova Hlinsko, rodině Pohlově, paní Šárce Štefančíkové, panu Martinu Vampolovi.

Poděkování míří samozřejmě za všemi dalšími lidmi, kteří se zapojili do projektů a splnili prostřednictvím nich dětem jakékoliv jejich přání! Za celý dětský domov a ZDVOP, jeho vedení, zaměstnance a děti, děkujeme za spolupráci a podporu v průběhu celého roku a přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásky a dobré nálady do nového roku 2024!