Řidiči pomáhají dětem 9. 12. 2023

V sobotu 9.12. za námi do domova přijela velmi početná návštěva našich sponzorů a přátel z organizace ŘIDIČI POMÁHAJÍ DĚTEM.EU. Po vzoru loňského roku jsme s jejich návštěvou spojili generální zkoušku vánoční besídky – Tři oříšky pro popelku. Hned po obědě se děti převlékly do svých kostýmů a početnému publiku poprvé předvedly svou několikaměsíční práci. Dle ovací se představení naším kamarádům líbilo a na nás už čekalo opravdu nabité odpoledne. Na nádvoří na děti čekaly osvícené kamiony, povídání si s jejich známými, rozdávání vánočních dárečků a dokonce ohňostroj. Děti si celé odpoledne skutečně užívaly, měli radost ze všeho, co dostaly a že potkaly své kamarády.

V rámci vánočního setkání bylo dětem z DD i ZDVOP předáno také opravdu velké množství materiálních darů, jako například drogerie, obuv, cestovní tašky, karimatky a spacáky a mnoho dalšího. Spolu s věcmi byly paní ředitelce předány také sponzorské šeky, které vyčíslili hodnotu všech darovaných věcí za rok 2023. Za organizaci Řidiči pomáhají dětem se jednalo o částku 264 500 Kč, Míša tým věnoval DD a ZDVOP hmotné dary ve výši 20 000 Kč.

Jménem celého DD a ZDVOP, všech dětí i zaměstnanců, touto cestou ještě jednou děkujeme organizaci Řidiči pomáhají dětem za to, jak v průběhu celého roku podporuje náš dětský domov a ZDVOP a co vše pro naše děti zajistila. Skutečně si vážíme toho, kolik dobrých lidí tato organizace spojuje a jakým způsobem dokáže pomáhat. DĚKUJEME!!