Preventivní beseda – první pomoc 2. 12. 2023

V sobotu 2. 12. 2023 proběhla v našem domově preventivní beseda, kterou vedl pan Ing. Pavel Chvalina, instruktor výcviku záchranářů v oblasti speciálních záchranných prací s využitím vrtulníku, za podpory a financování ředitelky Podhůří Železných hor, o. p. s., Mgr. Jaromíry Valehrachové, Ph. D. Děti získaly informace z oblasti letecké záchranné služby a jejího fungování v podmínkách České republiky, byly seznámeny s procesem přivolání zdravotnické záchranné služby, jejím fungováním a samozřejmě také s tím, jak správně poskytnout druhému první pomoc, což si i prakticky vyzkoušely. Dopolední beseda byla velice pestrá, zajímavá, všem se nám moc líbila a odnesli jsme si z ní mnoho poučných a přínosných znalostí. Děkujeme panu Chvalinovi a paní Valehrachové za realizaci.