Nabídka pracovního místa

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc hledá vhodného kandidáta na pozici:

 
Pracovník v sociálních službách

Požadujeme:

Platové zařazení dle NV č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů, platová třída 6, stupeň zařazení dle praxe

Nástup: možný ihned

Přihlášku a strukturovaný životopis zašlete elektronickou nebo listovou poštou. Zájemci budou vyzvání k osobnímu pohovoru.

Podrobnější informace na tel: 569 621 522 (ředitelka, vedoucí vychovatelka)

Strukturovaný životopis zašlete na jeden z níže uvedených e-mailů:

– ředitelka Mgr. Kalvodová Dymáčková Zuzana ddnv@chot.cz

– vedoucí vychovatelka paní Běláková Milada belakova@chot.cz

– sociální pracovnice Bc. Baladová Martina baladova@chot.cz