Pohádková vánoční besídka 14. 12. 2022

Tradice vánočních besídek trvá v Dětském domově v Nové vsi u Chotěboře mnoho let a bývá vždy slavnostním završením předvánočních příprav. Po dvouleté pauze způsobené protiepidemiologickými opatřeními jsme ve středu 14. prosince přivítali návštěvníky při příležitosti dne otevřených dveří a předvedení pohádky Krakonošova kouzelná flétna, kterou nacvičili děti z dětského domova a ZDVOP se svými vychovateli. Generální zkouška divadelního představení inspirovaného klasickými Krkonošskými pohádkami proběhla před zraky našich přátel z organizace „Řidiči pomáhají dětem“ již v sobotu 10. prosince a setkala se s velkým ohlasem.

Při samotné premiéře zahráli děti, tety a strejdové tento komediální pohádkový příběh doplněný tancem, hudebními a pěveckými prvky hned dvakrát, dopoledne při vystoupení pro školy a odpoledne pro širokou veřejnost, přátele, sponzory a podporovatele našeho domova. Úžasné zvukové, světelné a další efekty zajistil dlouholetý spolupracovník dětského domova pan Ondřej Hašek. Píle a snaha účinkujících byla odměněna obrovským potleskem. Slavnostní den zakončil společně strávený čas při bohatém rautu pro všechny zúčastněné a možnost prohlídky prostor vánočně vyzdobeného dětského domova.

Protože mnoho dětí z dětského domova nemá možnost prožít vánoční čas v kruhu své biologické rodiny, snaží se jim všichni zaměstnanci dětského domova, sponzoři a dobří lidé zajistit krásné Vánoce plné lásky, vzájemného porozumění a dárků. Dovolte nám, abychom Vám touto cestou popřáli za děti a zaměstnance Dětského domova a ZDVOP v Nové Vsi u Chotěboře klidné a spokojené vánoční svátky.

Mgr. Kateřina Pešková