Spolupráce s nadací O2 Chytrá škola

Na podzim letošního roku jsme navázali spolupráci s Nadace O2 a zapojili se do grantového programu O2 Chytrá škola díky kterému jsme mohli uskutečnit vzdělávací aktivity v oblasti digitální gramotnosti. Prostřednictvím grantu jsme zajistili akreditované kurzy pro vychovatele na téma Digitální závislosti a Sociální sítě, pornografie a kyberšikana. Pro děti jsme zajistili workshop o rizicích internetu a jak se v něm orientovat a o kyberšikaně, sociálních sítích a pornografii. Veškeré tyto kurzy a workshopy byly realizovány neziskovou organizací Slow Tech Institute. Prostřednictvím grantového programu také došlo k zakoupení dvou tabletů, které poslouží dětem ke zkvalitnění domácí přípravy na vyučování. Nadaci O2 velice děkujeme za grant a neziskové organizaci Slow Tech Institute za realizaci. Budeme se těšit na další spolupráce.