Poděkování paní Urbanové

Rádi bychom s Vámi sdíleli tuto fotografii a jedno velké poděkování. Touto cestou bychom chtěli velmi poděkovat paní Urbanové z domova pro seniory z Humpolce, která našim dětem poskytla finanční dar ve výši 30 000 korun.Děti tyto finanční prostředky použijí na možnost navštěvovat zájmové a volnočasové aktivity, konkrétně kroužek keramiky a taneční kroužek street dance.

Ještě jednou Vám moc děkujeme! Děti z dětského domova a ZDVOP Nová Ves u Chotěboře