Informace k fungování Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině

Odkaz na informace o zahájení provozu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, které od dnešního poledne funguje v objektu na adrese Tolstého 15, Jihlava. Centrum funguje jako informační a registrační středisko, které sdružuje především administrativní pomoc lidem z Ukrajiny. 

V Jihlavě se otevře Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (1. 3. 2022)

(https://www.kr-vysocina.cz/v-jihlave-se-otevre-krajske-asistencni-centrum-pomoci-ukrajine/d-4112117/p1=1013)

Do provozu uvedeny speciální www stránky ukrajina.kr-vysocina.cz, na kterých jsou shromažďovány užitečné i aktuální informace.