10. výročí založení Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětském domově Nová Ves u Chotěboře

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětském domově Nová Ves u Chotěboře vzniklo dne 11. 11. 2011. Impulsem pro vznik tohoto zařízení se staly situace, kdy do dětského domova přišlo dítě s prosbou o pomoc, protože se v rodině cítilo ohrožené. Tehdy však nebyla jiná možnost, než zavolat policii a ta dítě vrátila zpět do nefungující rodiny.

ZDVOP je hlavní činností příspěvková organizace Kraje Vysočina, která poskytuje sociální, poradenské, pedagogické a výchovné služby ohroženým a znevýhodněným dětem a jejich rodinám. Posláním je poskytovat pomoc a podporu těmto dětem a rodinám po dobu nezbytně nutnou tak, aby dokázaly překonat svou nepříznivou životní situaci a zapojily se do běžného života. Pomáhat rodinám při řešení krizové situace, s cílem vytvořit vhodné podmínky pro návrat dítěte zpět do své rodiny.

Zařízení se nachází v obci Nová Ves u Chotěboře, v obecní budově č. 6, kde máme pronajaty 2 bytové jednotky s kapacitou pro 14 dětí. Do ZDVOP mohou být přijímány děti ve věku 0 – 18 let, a to na základě soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně právní ochrany dětí, žádosti zákonného zástupce nebo dítěte samotného. Maximální doba pobytu dítěte v ZDVOP je jeden rok. Důvodem pro přijetí dětí bývá týrání, zneužívání a zanedbávání, těžká finanční či bytová situace, vztahové problémy v rodině, alkoholismus rodičů, ale také například hospitalizace rodiče v nemocnici.

Během uplynulých deseti let bylo do zařízení přijato 277 dětí. Některé děti u nás strávily třeba jen jeden den, jiné rok. Nejmladšímu dítěti bylo 11 měsíců a nejstarší opouštělo zařízení v den zletilosti. Dětem zajišťujeme ubytování, stravu, ošacení, vzdělávání. Učíme je plnohodnotně trávit volný čas. Rovněž se staráme o to, aby měly potřebnou lékařskou péči, zajišťujeme psychologickou péči a poradenskou pomoc. Děti, které se blíží plnoletosti, připravujeme na samostatný život. Při řešení krizových situací spolupracujeme s rodinou, orgány sociálně právní ochrany dětí, případně s jinými orgány a organizacemi na tom, aby byl pobyt dítěte v ZDVOP co nejkratší.