Dětský den 2021

Začátek měsíce červen se každoročně nese ve znamení svátku dětí a jinak tomu nebylo ani v našem domově, ve kterém jsme první červnovou sobotu, tj. 05. 06., uspořádali Dětský den. V areálu parku dětského domova tak měly děti možnost předvést svoji dovednost a zručnost. Na začátku dne dostalo každé dítě kartičku s jednotlivými disciplínami, které muselo splnit. Čekalo na ně spoustu zajímavých a pestrých soutěží, jako například skok v pytli, střelba ze vzduchovky, slalom, hod na cíl, shazování plechovek, chůze na chůdách, faktor strachu, házení na klauna, sběr špaget a mnoho dalšího. Současně také proběhla diskotéka, tanec s balónky, házení vodních bomb a děti také měly možnost zazpívat si do mikrofonu. Po absolvování všech soutěžních disciplín byly děti odměněny zmrzlinou a sladkostmi a v neposlední řadě si také odnesly nové zážitky. Dětský den byl završen posezením u ohýnku, společným povídáním a opékáním špekáčků. Děti byly z akce nadšené, velmi si ji užily, pochutnaly si na dobrotách, vyšlo nádherné počasí a už teď se všichni těšíme na příští rok, který, jak doufáme, už se obejde bez koronavirových opatření a my tak budeme moci na dětský den přivítat i širokou veřejnost.

Nikola Vodvárková