Čarodějnice 30. 6. 2021

Filipojakubská noc bývá již tradičně ve znamení záře ohňů a pálení čarodějnic. I letošní rok však poslední duben ovlivnily vládní opatření ve spojitosti s koronavirem, oficiální akce se tak konat nemohly.
My v dětském domově jsme si připravili na 30. dubna pestrý program. Vychovatelé odpoledne dětem sdělili, že se nám po zámeckém parku poschovávaly různě nebezpečné a vykutálené čarodějnice a kouzelnice všeho druhu, které mohou natropit pěknou neplechu. Holky a kluci měli za úkol všechny čarodějné bytosti pochytat nebo oslabit a tím získat co nejvíce bodů. Při hře musely jednotlivé týmy rychle běhat, ale i zvolit tu nejlepší taktiku k dosažení vítězství.
Večer se děti převlékly do kostýmů, postavily malou hranici, opékaly špekáčky a spálily své ručně vyrobené čarodějnice. Přestože jsme letos museli strávit předvečer prvního máje pouze v areálu zámeckého parku, děti si společný čas velmi užily.

Kateřina Pešková