Ohlédnutí za rokem 2020

Rok 2020 byl nejen pro náš domov, ale pro všechna zařízení pro výkon ústavní výchovy odlišný v mnoha směrech. Dětské domovy, výchovné ústavy a další dětská zařízení se musela potýkat s novými situacemi, které nastolila koronavirová krize, zdolávat mnoho překážek a pružně reagovat na dosud nepoznané problémy.
Na jaře při takzvané první vlně epidemie jsme postrádali ze strany státu a ministerstva školství pomoc i pokyny jak postupovat v případě vyskytnutí nákazy v zařízení, chyběl krizový scénář. Situace v dětských domovech nebyla řešena na vládní úrovni, v ústavech chyběla desinfekce i roušky. O Dětský domov a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Nové Vsi u Chotěboře se postaral jeho zřizovatel Kraj Vysočina, který zajistil dodávku ochranných prostředků. Další pomoc jsme získali i od města Chotěboř a pravidelných sponzorů a dobrovolných dárců.
V druhé vlně již byly ochranné pomůcky distribuovány státem prostřednictvím kraje, ministerstvo školství a hygienické stanice poskytly potřebná doporučení a postupy pro případ výskytu nákazy. Této situaci jsme se nevyhnuly a začátkem prosince byl dětský domov týden uzavřen v karanténě. Pracovníci i děti spolu trávili 24 hodin denně, vychovatelé museli děti opět sami vzdělávat a vymýšlet pro ně pestrý odpolední program, aby psychický dopad zákazu vycházení mimo areál a sociální izolace byl u dětí co nejvíce minimalizován. Po skončení karantény byl provoz domova zajišťován ve zvýšeném hygienickém režimu.
Velmi významně ovlivnilo život dětských domovů celostátní uzavření základních a středních škol, neboť se ze dne na den musel změnit celkový koncept práce vychovatelů, kteří slouží již od března dvanáctihodinové služby v nepřetržitém provozu. Distanční výuka prověřila schopnosti i kvality pedagogických pracovníků v našem zařízení, kteří se s touto formou vzdělávání vypořádali se ctí a bez větších potíží. Samozřejmě bylo velmi náročné zvládnout až osm dětí různého věku, když navíc každá škola má nastavenou distanční výuku jinou formou. Někteří žáci seděli před obrazovkou počítačů a telefonů a učili se přes internet, jiní dostávali úkoly na vypracování. Při jejich plnění vychovatelé na děti dohlíželi, často vysvětlovali látku i zadání, úkoly museli naskenovat a odeslat zpátky, a to na každý předmět zvlášť a u každého žáka zvlášť. Samozřejmě, že malé děti mají jiné potřeby a povinnosti než ty velké. Zpočátku byl velkým problémem nedostatek výpočetní techniky, kterou nám opět obstarali sponzoři, různé nadace a dárci. Některé počítače jsou však zastaralé a jejich funkčnost nemá dlouhé trvání, narážíme i na přetížení wifi sítě.
Během první koronavirové vlny nám byla velkou pomocí nabídka ZŠ a PŠ v Chotěboři, která zajistila denní docházku pedagogů pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Musím konstatovat, že po druhé koronavirové vlně jsou již vychovatelé vyčerpaní. Musí se totiž starat o děti a dospívající v domově od rána do večera, dělat s nimi školní přípravu, a to samé pak se svými dětmi doma. Riziko vyhoření vychovatelů v dětských ústavech je vysoké a to se do budoucna může velmi negativně odrazit na vztazích s dětmi.
Blížící se Vánoce byly v našem zařízení vždy ve znamení příprav na tradiční vánoční besídku. Přesto, že se tato pro nás významná a slavnostní událost v roce 2020 neuskutečnila, všichni zaměstnanci se upřímně snažili pro děti připravit nezapomenutelné a epidemiologickou situací nepoznamenané vánoční svátky. Vychovatelky i vychovatelé spolu se svými svěřenci napekli vánoční cukroví, všechny vnitřní prostory slavnostně vyzdobili, děti psaly Ježíškovi a nemohly se dočkat dárků pod rozsvíceným stromečkem. Nechyběly ani vánoční zvyky a slavnostní štědrovečerní večeře, která proběhla jako každý rok v milé společnosti paní ředitelky. Největším přáním dětí z dětských domovů je strávit štědrý den se svou rodinou. Právě Vánoce bývají pro většinu lidí svátkem rodinné pohody. Proto si všichni do Nového roku popřejme hodně zdraví, sil a milující rodinu nablízku.
Bc. Kateřina Pešková

Štědrý večer 2020