POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POVĚŘENEC JE SPOLEČNÝ PRO

Dětský domov i Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Bc. Jaroslav Kocián

Sídlo právnické osoby: J. K. accounting s.r.o., Hybešova 726/42, 602 00 Brno

Telefon: 725 654 319

E-mail: gdpr@jkaccounting.cz

ID datové schránky: mqhehgz

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů