Vodácké putování po Ohři

Tak jako každý rok se děti z DD a ZDVOP vydaly na letní vodácké putování. tentokrát zvítězila řeka Ohře. Řeka Ohře je nejvýraznější vodní tepnou specifické krajiny severozápadních Čech. Pramení ve Smrčinách v Německu ve výši 752 m n. m. a na naše území vstupuje jíž jako sjízdná říčka u osady Pomezná, kde po několika kilometrech napájí vodní nádrž Skalka. V další části toku Ohře protéká Chebem, Karlovými Vary, Kadaní, Žatcem a u Litoměřic se vlévá do Labe na ř. km 44,5.Na horním toku řeka meandruje otevřenou krajinou, šíře koryta se převážně pohybuje od 10 do 15 m. Pod Kynšperkem řeka zrychluje, zařezává se do malebného údolí Svatošských skal, a poté vtéká mírným proudem do Karlovarské kotliny.

Základní tábor byl postaven v Karlových Varech u Ubytovny pod mostem. V den příjezdu děti využily možnost navštívit závěr karlovarského filmového festivalu. Další den byl věnován prohlídce města. Nechyběla ani procházka po kolonádě a ochutnávka léčivých pramenů.

Splouvání bylo zahájeno v Kynšperku nad Ohří. Během čtyř dní se doplulo do Radošova. I přes poměrně velký počet nováčků se celé putování obešlo bez velkých potíží. Napomohl tomu i nízký stav vody v řece. Všichni nováčkové se naučili bravurně ovládat loď a to jak na pozici zadáka i háčka.

Poslední den splouvání jsme měli zpestření. Při doplutí ke břehu byli vedoucí a instruktoři kontrolováni policejní hlídkou na přítomnost alkoholu. Samozřejmě prošli se ctí. Na úplný závěr proběhlo již tradiční pasování nových vodáků.

Velký dík patří v prvé řadě našemu patronovi Matějovi Vydrovy. Dále se na zajištění bezpečnosti na vodě podíleli instruktoři vodní turistiky z Inge outdoor Majkl a Pivas.