Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

Kraj Vysočina, zřizovatel Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1, nám od září 2011 schválil novou doplňkovou činnost,
provoz Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle § 42 a násl.zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění.

Nabízíme bezpečné ubytování na dobu 1 - 7 nocí, v závažných případech i déle, hygienické zázemí, stravu a poradenství.
Krizový pobyt poskytujeme dětem a dospívajícím do 18 let věku, studentům až do 26 let ,
tzv."krizová lůžka" slouží pro klienty - děti a mládež, které se ocitly v nouzi, v ohrožení nebo v obtížných životních situacích.

Pomoc ti nabízíme nepřetržitě 24 hodin denně na telefonní lince : 569 621 522

Rozsah poskytované péče v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

  • zařízení je v provozu nepřetržitě
  • zabezpečení přímého zaopatření dítěte - poskytování ubytování, stravování,  erární ošacení
  • poskytování výchovné péče
  • zajištění poskytování primární zdravotní péče, zajištění poskytnutí zdravotní péče zdravotnickým zařízením
  • poskytování poradenství dítěti, rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu
  • pomoc dítěti při přípravě na školní vyučování, popřípadě doprovod dítěte do školy
  • zajištění zájmové činnosti dítěte (vytváření podmínek pro zájmovou činnost)

 Zákon č. 359/1999 Sb., sociálně-právní ochraně dětí
 § 42

(1) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy
 anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené        jeho věku (§ 15), jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci,
kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovémudítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotní péče
zdravotnickým zařízením a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.

(2) Dítě se umisťuje v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

a) na základě rozhodnutí soudu,
b) na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
c) na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, nebo
d) požádá-li o to dítě.

Pokud jsi v nebezpečí, bojíš se z nějakého důvodu vrátit domů, někdo ti ubližuje, bije tě nebo ti vyhrožuje, můžeš využít pobyt na krizovém lůžku.
Nabízíme bezpečný a klidný prostor pro řešení tvých problémů.

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422