Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

JIŽ JEDEN ROK FUNGUJÍ  “KRIZOVÁ LŮŽKA” -  ZDVOP

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále ZDVOP)je nová služba, kterouposkytuje  Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1.
Na Vysočině je celkem 7 zařízením, které tuto službu poskytují. ZDVOP je v provozu od října 2011.
Služba je poskytována dětem od 3 do 18 let, studentům až do 26 let.
Za rok službu využilo celkem 13 dětí a mládeže od 3 do 17 let.

Ochrana a pomoc dítěti spočíváv uspokojování základních životních potřeb,
včetně ubytování, v zajištění zdravotní péče zdravotnickým zařízením a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.

V bytě 5 + 1, který dětskému domovu poskytla obec Nová Ves u  Chotěboře, jsoutři dvoulůžkové pokoje,
kuchyň s jídelnou, obývací pokoj a sociální zařízení, koupelna s pračkou a místnost pro vychovatele či návštěvy.

Příjem je možný v kterou- koliv denní i noční hodinu. 
Pomoc nabízíme nepřetržitě 24 hodin denně na telefonní lince : 569 621 522

Důvody pro umístění:
dle zák. č. 359/1999 Sb., § 42, odst. (1)

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti

Kdo může žádat o umístění

dle zák. č. 359/1999 Sb., § 42, odst. (2)

Dítě se umisťuje v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
a) na základě rozhodnutí soudu,
b) na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou
    působností,
c) na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, nebo
d) požádá-li o to dítě

Více informací naleznete na našich webových stránkách - záložka ZDVOP .

 

 

 

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422