Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

Pět let nových začátků

Den plný vzpomínání, pěkných vystoupení, ukázek činností zařízení, dobrého jídla a skvělé nálady. Dne 3. listopadu proběhl den otevřených dveří v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči (dále ZDVOP) v Nové Vsi u Chotěboře.Toto zařízení poskytuje již 5 let dětem v nouzi možnost vyřešit jejich problémy a začít nový život.

Uvítací řeč a seznámení s činností ZDVOPu pronesla ředitelka DD a ZDVOP Bc. Etela Coufalová. Následovalo vystoupení Lady Chudé, která jako první využila služeb tohoto zařízení. Ve svém vzpomínání vyzdvihla to, jak ji pobyt v ZDVOPu pomohl, jaké ji přinesl nové možnosti, ocenila přístup a vstřícnost zaměstnanců – pracovníků v sociálních službách a následně i vychovatelů. V rámci oficionálního programu vystoupili také návštěvníci z řad odborné veřejnosti – zástupci OSPOD a ředitelé škol. Také oni ocenili význam ZDVOPu v našem regionu. Během oslav předvedly děti ukázky svého snažení v rámci svých volnočasových aktivit – zatančily, zazpívaly, přednesly básně, zahrály na flétny. Během celého dne měli návštěvníci možnost prohlédnout si prostory ZDVOP, fotografie z akcí, při kávě a s dobrým jídlem si popovídat s dětmi i vychovateli.

Mnozí z návštěvníků využili možnost zakoupení drobných dárečků z dílny dětí.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětském domovu Nová Ves u Chotěboře je hlavní činností příspěvkové organizace Kraje Vysočina, která poskytuje sociální, poradenské, pedagogické a výchovné služby ohroženým a znevýhodněným dětem a jejich rodinám.

Posláním ZDVOP je poskytovat odborným způsobem pomoc a podporu dětem tak, aby dokázaly překonat svou nepříznivou životní situaci a zapojily se do běžného života a to s respektem k právům a s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám.

Cílem je zajistitvčasnou pomoc dětem, provázet je v krizových situacích, předcházet rizikovému až patologickému chování a v souvislosti s tím spolupracovat s rodinou.

Během působnosti ZDVOPu v Nové Vsi u Chotěboře bylo přijato 123dětí. 62 dětí se vrátilo zpět do svých rodin, 10 dětí přešlo do pěstounské péče, 1 dítě bylo umístěno v jiném DD, 10 dětí v dětském diagnostickém ústavě, 1 dítě ve výchovném ústavě a u 29 dětí byla nařízena ústavní výchova a nadále zůstali v Nové Vsi u Chotěboře– v dětském domově.

 

 

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422