Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

ZDVOP v Nové Vsi u Chotěboře již tři roky pomáhá ohroženým dětem

Počátkem listopadu 2011 bylo v Nové Vsi u Chotěboře otevřeno, jako doplňková služba Dětského domova, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). K září 2014 ZDVOP pomohl již 70 dětem (37dívkám a 33 chlapcům) ve věku 11 měsíců až 18 let. Z toho 29 dětí ukončilo pobyt, 23 dětí bylo umístěno do ústavní výchovy a dosud je 18 dětí v zařízení.

Zařízení poskytuje pomoc dětem, které se ocitnou ve svízelné životní situaci, jsou ohroženy na zdraví či životě, jsou tělesně či duševně týrané či zneužívané nebo jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva. ZDVOP poskytuje přechodnou péči v rámci sociálně právní ochrany dětí. Děti mohou přijít sami, mohou je přivést rodiče, kteří se o dítě nemohou adekvátně postarat nebo zde jsou umístěny děti na žádost sociální péče. Během pobytu dítěte se monitoruje situace v rodině, snahou je urovnat vztahy a prostředí tak aby se dítě mohlo vrátit zpět do rodiny. Pokud to podmínky nedovolují je na základě rozhodnutí soudu umístěno do Dětského domova či náhradní rodinné péče.

ZDVOP v Nové Vsi u Chotěboře má k dispozici samostatnou bytovou jednotku. Obsahuje čtyři dvojlůžkové pokoje, obývací pokoj, kuchyň s jídelnou, koupelnu. Součástí bytu je i místnost pro vychovatele a návštěvní místnost.

Při výchově dětí je kladen důraz na fungující rodinné prostředí. Děti vykonávají běžné domácí práce, udržují v pořádku své osobní věci i společné prostory. Sami si nakupují a vaří. Touto činností se nenásilnou formou učí hospodařit s penězi. Jedním z hlavních úkolů vychovatelů je vést děti k zodpovědnému plnění školních povinností, k ohleduplnému a slušnému chování.

Děti plní školní docházku v běžných veřejných školách, dle svých zájmů navštěvují kroužky. V současné době využívají sportovní kroužek, aerobic, hru na flétnu, Sokol, FC Chotěboř, kroužek vaření. Aktivně se zapojují i do sportovních, tanečních soutěží, hudebních vystoupení, ozdravných pobytů, letních táborů, lyžařských kurzů. Připravují program na vánoční besídku.

V roce 2011 bylo zřízení ZDVOPu oceněno jako „Skutek roku“. Jednalo se a i v současné době se jedná o zařízení, které má své nezastupitelné místo na poli sociálních služeb. Výjimečnost tohoto zařízení spočívá v tom, že dokáže poskytnout okamžitou pomoc dětem, které se ocitly v nouzi.

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422