Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

Sponzoring dětského domova

Vážení dárci, v současné době si můžete vybrat, kterou činnost našeho zařízení chcete svými finančními dary podpořit. Číslo účtu je pro obě činnosti stejné: 2736521/0100, liší se svým variabilním symbolem.

1. variabilní symbol: 999  je pro finanční dary ,které mají být použity ve prospěch dětí z dětského domova (s nařízenou ústavní výchovou) 

2. variabilní symbol : 888 je pro finanční dary na podporu nové doplňkové služby - provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tzv."KRIZOVÁ LŮŽKA"

Naše IČO: 70155861

Pro průhlednost našeho financování prosíme dárce, aby vždy, pokud nepožadují sponzorskou smlouvu, uvedli své jméno či název instituce. Toto lze provést buď e -mailem či uvést do zprávy pro příjemce  při vkladu na účet. Dále pokud dárce poskytne sponzorský dar je nutné uvést, že se jedná o neúčelový sponzorský dar, pokud si nepřeje jinak.  Poděkování uveřejňujeme v regionálních novinách - v Deníku Havlíčkobrodska,
v měsíčníku Chotěbořské Echo a na našich webových stránkách www.ddnv.cz.

Bližší informace získáte na tel.č.: 569 621 522 nebo na emailu: ddnv@chot.cz

2017 Poděkování sponzorům

2.1.2018, Marcela Dobrá, rubrika Sponzoring

2017 děkujeme spnzorům

5.6.2017, Marcela Dobrá, rubrika Sponzoring

2017 Sponzoři

10.2.2017, Marcela Dobrá, rubrika Sponzoring

2017 sponzorují nás

10.1.2017, Marcela Dobrá, rubrika Sponzoring

2016 poděkování

12.10.2016, Marcela Dobrá, rubrika Sponzoring

2016 Opožděné, ale o to upřímnější poděkování

25.3.2016, Marcela Dobrá, rubrika Sponzoring

2016 poděkování sponzorům

12.3.2016, Marcela Dobrá, rubrika Sponzoring

2016 sponzorují nás

4.1.2016, Marcela Dobrá, rubrika Sponzoring

2015 Poděkování firmě FECUTECH

8.11.2015, Marcela Dobrá, rubrika Sponzoring

2015 Poděkování JUDr. Lubomíru Málkovi

23.8.2015, Marcela Dobrá, rubrika Sponzoring
Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422