Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

Děti žijí v krásném zámku

Děti žijí v krásném zámku

Cesta Vrchovinou 14.12.2010, autor: Slávka Peroutková

Zámek v Nové Vsi u Chotěboře je historickou památkou. Není přístupný veřejnosti, ale sídlí v něm dětský domov. Ten, kdo sem zavítá po dvou letech, zažije nejspíš velké překvapení. S trochou nadsázky lze říci, že z ušmudlané Popelky je nyní krásná princezna.

Přesně takový je první dojem po zhlédnutí opravené fasády a střechy budovy. Průčelí zámku zdobí schodiště s honosnou balustrádou. Nad ním se nacházejí velmi cenné historické hodiny. Ty byly ještě donedávna poškozené a nefungovaly. V rámci rekonstrukce budovy se podařilo i tuto památku opravit. Nyní, po několika desetiletích zahálení, hodiny opět plní svou funkci a ukazují čas .

Ve středu 1. prosince 2010 ráno sluníčko jen nesměle posílalo na zasněženou krajinu několik svých paprsků, ale blížící se tmavé mraky a zvedající se vítr nevěstily nic dobrého. Na zámku v Nové Vsi u Chotěboře však vládla dobrá nálada. Když jsme k této budově přijížděli, podivili jsme se, jak zkrásněla a omládla. Dříve značně oprýskaná omítka dávala jen lidem s velkou fantazií tušit, jak zámek vyhlížel v dobách své největší slávy. Nyní však každý vidí, kterak toto sídlo vypadalo, když zářilo novotou a důstojně reprezentovalo své zámožné obyvatele. Dnes jsou zámeckými pány děti, protože budova slouží jako sídlo dětského domova.

Historie zámku v Nové Vsi u Chotěboře je spjata s historií obce, která se začala psát ve třináctém století. Pravděpodobně tu první sídlo, panský statek, postavil rytíř Mstislav z Chlumku u Čáslavi, který na místě dnešní obce koupil pozemky náležející do majetku kláštera ve Vilémově. K tomuto obchodu došlo v roce 1288. Ve 14. století statek patřil Janu Hertvínovi z Roušínova a později, roku 1463, se stal součástí panství mocného rodu Trčků z Lípy. Ti Nové Vsi vládli nejdříve z Lipnice, později z Lichnice a v 16. století ze Světlé nad Sázavou. Po konfiskaci jejich majetku, roku 1638, ves koupil Erazim Lehnar. Po něm ji zdědila jeho manželka a následně dcera, Eva Marie. Od roku 1653 sídlil na zdejším panství rytíř Bernard Šťastný Šmerkovský s manželkou Ludmilou. Několik let také hospodářský dvůr vlastnil svobodný pán Antonín František Puteani, známý svou přísností vůči poddaným. Zámek stojí v Nové Vsi od roku 1709. Nechal si jej postavit další majitel statku, svobodný pán Albrecht Kapoun ze Zubří a Svojkova. Od roku 1798 zasáhla do historie sídla rodina barona de Fin. Johana de Fin nechala postavit v obci školu, kostel sv. Jana Nepomuckého s farou a také hřbitov. K velkým změnám došlo v roce 1880. Nový majitel zámku, baron Mayran, nechal původní barokní stavbu zbourat a na jejím místě vybudovat zcela nové zámecké sídlo, podle plánů architekta Františka Schmoranze. Ze starého zámku zůstal pouze zahradní domek. Následně panství koupil ing. Alois Mixa. Díky jeho literárně a hudebně nadaným dcerám na zámku často pobývali některé tehdy významné osobnosti z řad umělců. Tereza Koseová, rozená Mixová, byla žačkou Jaroslava Vrchlického. Působila jako básnířka, spisovatelka a překladatelka z jihoslovanských jazyků. Psala pod pseudonymem Tereza Dubrovská. Věnovala se také hře na klavír a skladbě. Často pobývala v cizině. Po první světové válce se vrátila domů a založila Spolek pro strádající umělce. Poslední zámeckou paní v Nové Vsi byla Ludmila Mixová, provdaná Hipperau, která roku 1951 přesídlila do Francie. Majetek převzal československý stát a v roce 1952 sem umístil dětský domov. Velkou zásluhu na tom měl přítel prezidenta Beneše, Rudolf Čapek, který podobné zařízení pro děti bez rodičů vedl za války v Anglii. Domov pro desítky dětí předškolního věku fungoval do roku 1958, kdy se změnil na detašované pracoviště havlíčkobrodské léčebny pro děti s duševními chorobami. O čtyři roky později však bylo od tohoto záměru upuštěno a do zámku se vrátily malé děti, opuštěné svými rodinami. Od té doby co chvíli docházelo ke změnám, které měly vždy jeden hlavní cíl, vylepšit obyvatelům domova životní podmínky. Zázemí, které by se co nevíce podobalo životu ve skutečné rodině, ale začíná v dětském domově vznikat až po roce 1997, kdy dochází k realizaci projektu rodinných buněk. V té době se funkce ředitelky ujala Etela Coufalová a pod jejím vedením se zařízení změnilo k nepoznání. Další smělé plány má ještě před sebou. Ve čtyřech rodinných buňkách žijí děti vychovávané tetami a strýci jako ve skutečných rodinách. Připravují se do školy, hrají si, odpočívají, ale také pomáhají s domácími pracemi a učí se hospodařit s penězi.

Dětský domov je příspěvkovou organizací a jeho zřizovatelem je Kraj Vysočina. V současné době má kapacitu pro 32 dětí ve věku od tří do osmnácti let. Po dosažení plnoletosti však mladí lidé nemusí nutně Novou Ves u Chotěboře opustit. Díky obci mají k dispozici pronajatý byt, ve kterém se mohou pod dozorem vychovatelů dětského domova naučit samostatně žít.

Slavnostní zakončení druhé etapy rekonstrukce budovy zámku v Nové Vsi u Chotěboře

Cesta Vrchovinou 14.12.2010, autor: Slávka Peroutková

Do budovy zámku v Nové Vsi u Chotěboře se ve středu 1. prosince sjeli zástupci kraje Vysočina, města Chotěboř, firmy Qatrosystém spol. s r.o. Havlíčkův Brod, mistři štukatéři z Pardubic, novináři a další hosté. Přivítala je ředitelka dětského domova, Etela Coufalová (na snímku vlevo). Všichni společně pak oficiálně a slavnostně ukončili druhou etapu rekonstrukce zámku.

1.12.2010 - Ředitelka tohoto zařízení nás přivítala s širokým úsměvem. „Mělo k nám dnes přijet asi třicet hostů, ale nejspíš jich bude jen polovina. Několik se jich už omluvilo,“ oznámila nám po pozdravu. Jen malou chvíli po nás, na zámek dorazila radní kraje Vysočina pro oblast školství, Marie Kružíková. Společně jsme obdivovali stůl s připraveným pohoštěním, za který by se nemusel stydět žádný proslulý interhotel. „To je práce našich kuchařek. Výzdobu jsme dělali s dětmi a na přípravě ovocné pyramidy jsem se dnes brzy ráno podílela i já. Na všechno tu mám šikovné lidi,“ pochlubila se Etela Coufalová a skutečně bylo čím.

V krátké chvíli k nám přibyli i zástupci města Chotěboře, radní Tomáš Škaryd, další zástupci kraje Vysočina, zástupci dodavatelské firmy Qatrosystem spol. s r.o. Havlíčkův Brod, mistři štukatéři z Pardubic a Miloslav Šulc, který s ředitelkou dětského domova spolupracuje již deset let a pomáhá jí s realizací různých projektů.

Krátce po desáté hodině Etela Coufalová oficiálně zahájila slavnostní zakončení druhé etapy rekonstrukce budovy zámku v Nové Vsi u Chotěboře. „První etapa tohoto projektu byla trochu jednodušší a zahrnovala opravy na přední části zámku. Letos jsme realizovali opravy té hlavní části, průčelí a boků budovy, nový nátěr fasády má i domeček u příjezdové cesty a nakonec jsem si ještě vymyslela rekonstrukci historických hodin ve zdi budovy, které prý jsou velmi cenné. Nyní po velmi dlouhé době opět fungují. První etapa stála přibližně 4,5 milionu a druhá etapa přibližně 7 milionů korun. Před tím jsme ale také provedli opravu střechy, která vyšla na 3 miliony korun. Pro chod dětského domova bylo uplynulé období velmi náročné, ale spolupráce se stavebníky byla bezproblémová a opravdu dobrá. Tím ale rekonstrukce zámku nekončí.

K budově patří také park, který potřebuje opravy již velmi nutně. Stejně tak musíme zrekonstruovat i oplocení parku a historickou bránu u příjezdu do areálu. Máme toho tedy ještě hodně před sebou,“ informovala přítomné ředitelka.

Poukázala také na výborný tým svých spolupracovníků, se kterým si troufá zvládnout naprosto všechno. Tvoří jej 21 lidí a mezi vychovateli je i šest mužů. Připomněla i dobrou spolupráci s obcí Nová Ves. „Mě tento dětský domov dělá jen radost. Líbí se mi, jak fungují rodinné buňky a všechny projekty, které tu realizují. Kraj se určitě bude snažit pomáhat uskutečňovat všechny představy, které se týkají podoby zámku a jeho okolí i ty, které souvisí s chodem zdejšího běžného života. Jsou to totiž představy reálné a opodstatněné,“ řekla radní Marie Kružíková. „Když jsem přijížděl do Nové Vsi, všiml jsem si, jak nyní zámek září do dálky. Budova neskutečně prokoukla a je nyní jednou z nejkrásnějších historických památek v kraji,“ řekl radní Tomáš Škaryd. „Kraji Vysočina patří náš dík za to, že jsme mohli tuto zakázku zrealizovat. Stavební firma má málokdy možnost opravit fasádu celého zámku. Paní ředitelce musím poděkovat za úžasné zázemí. Měl jsem pocit, že řemeslníci jezdí do Nové Vsi mnohem raději než na jiné stavby. Samozřejmě tím více se snažili odvést skutečně kvalitní práci,“ řekl ředitel firmy Qatrosystém a své díky doplnil krásným dárkem. Za dodavatelskou firmu předal ředitelce dětského domova šek na 10 tisíc korun, jako sponzorský dar. „Letos se opět s dětmi chystáme odjet na pár dní na hory, aby si užily lyžování. Tyto peníze použijeme na dokoupení sportovního vybavení a všeho, co bude potřeba“, informovala ředitelka.

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422