Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

Mikuláš s Maminkami Hlinecka - poděkování

V pátek 6. 12. 2013 odpoledne k nám do domova zavítal Mikuláš, přišel v pátek, poněvač ve čtvrtek toho prý měl hodně a nestihl by s námi trávit tolik času kolik by chtěl a za to mu moc děkujeme. Děti dostaly spoustu sladkostí - recitovaly se básně, zpívaly písně, hrálo se na flétnu, dokonce se i tančilo a tací, kteří nezvládli zazpívat ani "Skákal pes" byli od mikuláše, anděla a čerta vyzkoušeni například z malé násobilky nebo z vyjmenovaných slov.

Tímto moc děkujeme maminkám z Hlinecka za nádherně prožité odpoledne.

Naše poděkování patří: Haně Netolické, Dagmar Vackové, Ivetě Vackové, dále Petře Dítětové, NAŠÍ úžasný domovský babičce paní Haně Laštůvkové
a dalším, kteří s nadílkou pro děti do domova pomohli: paní Lucii Donátové - Minibazar Hlinsko, manželům Ležovičovým, cukrárně Ludmilka Hlinsko, Zdeněko viDopitovi , Marcele Stehnové, majitelce květinky ve Školní ulici Hlinsko. 

Děti a zaměstnanci Dětského domova v Nové Vsi u Chotěboře

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422