Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

Dětský domov a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Dětský domov (dále jen DD) v Nové Vsi u Chotěboře je jeden z deseti DD v Kraji Vysočina. Vznikl v roce 1952, do sítě školských zařízení byl zařazen v roce 1996. Dětský domov zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou. Cílovou skupinou jsou děti od 3 do 18 let, děti zde však mohou v rámci přípravy na budoucí povolání zůstat až do svých 26 let. Cílem je poskytovat ohroženým a znevýhodněným dětem náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy, rozvoje sociální dovedností a vzdělávání. Kapacita tohoto zařízení je 32 dětí. V současné době je v zařízení umístěno 30 dětí s nařízenou ústavní výchovou ve věku 5 až 20 let. DD usiluje o vytváření příjemného prostředí, které co nejvíce připomíná zvyklosti tradiční rodiny.

Dětský domov se nachází v budově bývalého zámku. Jsou tu celkem čtyři rodinné skupiny, z toho tři se nacházejí v hlavní zámecké budově a jedna v samostatném rodinném domku. Počet dětí v jedné rodinné skupině může být max. osm. Každá rodinná skupina funguje samostatně, žije v kompletně vybavené bytové jednotce o velikosti 4+1. Děti mají dvoulůžkové pokoje, dále má každá skupina kuchyňku s jídelním koutem, obývací pokoj a sociální zařízení. Vychovatelé společně s dětmi sami zajišťují úklid, perou a žehlí prádlo, myjí nádobí a ve dvou rodinných skupinách, kde jsou nejstarší děti si i samostatně vaří. Děti jsou vedeny k samostatnosti, učí se hygienickým normám, základům vaření, stolování a běžným pracím v domácnosti, především proto, aby dobře obstály ve svém budoucím životě. Každá rodinná skupina má dva vychovatele ( muže a ženu ) a jednu pomocnou vychovatelku.

Děti z DD studují ve veřejných školách. Ve volnočasových aktivitách jsou děti postupně vedeny k přípravě na začlenění do samostatného života. Dále se zapojují do různých kulturních
a sportovních akcí, rekreací a ozdravných pobytů. Zároveň se účastní výtvarných, hudebních, literárních aj. soutěží. DD zároveň ve spolupráci s obcí Nová Ves u Chotěboře provozuje cvičný byt pro jedince starší 18 let.

Díky velkému úsilí paní ředitelky DD, Etely Coufalové, vzniklo v září 2011 v rámci doplňkové služby -  Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP). Jedná se o přechodné řešení v rámci sociální ochrany dítěte. Cílem je poskytovat včasnou pomoc dětem, které se v akutní situaci ocitly bez péče přiměřené jejich věku. Cílovou skupinu tvoří děti od tří let po zletilost. Přijímány jsou na základě rozhodnutí soudu nebo žádosti rodičů, na žádost OSPOD nebo mohou přijít na vlastní žádost. Od začátku působení tohoto zařízení do dnešního dne jím prošlo celkem 47 dětí, v současné době je zde 13 dětí. Děti jsou umístěny v obecním obytném domě a zařízení je v provozu nepřetržitě 24 hodin denně. Velikou zásluhu na tom, že toto zařízení mohlo být otevřeno má starosta obce pan Miloš Uchytil, bez jehož vstřícného přístupu by těžko došlo k jeho zprovoznění.

Jelikož se blíží konec roku, pojďme si stručně zrekapitulovat, co se všechno v letošním roce podařilo pro děti zajistit a umožnit a také zmínit jejich úspěchy ve sportovních a kulturních soutěžích. O jarních prázdninách děti absolvovaly rekreační pobyt v lyžařském středisku Heroltice, kde si do sytosti užily lyžování. O velkých prázdninách byly děti nejprve na čtrnáctidenním pobytu v Chorvatsku na ostrově Hvar a poté si zdokonalily své vodácké umění na týdenním sjíždění Sázavy. V srpnu byl jeden týden věnován cykloexpedici, kdy každý den děti vyjížděly na výlety na kole. Souběžně s těmito hlavními akcemi proběhla celá řada výletů, vycházek a děti se také zúčastnily mnoha akcí, kde mohly prezentovat své umění a dovednosti.

Nedílnou součástí života dětí V DD je samozřejmě účast na sportovních a kulturních soutěžích. Ze sportovních soutěží zmiňme DD Cup (celoroční sportovní soutěž dětských domovů z celé republiky), kde děti obhajovaly prvenství z minulého roku. Po lítém boji jim tentokráte první místo smolně uniklo o pouhý bod. Velkých úspěchů děti dosáhly na nesčetných dalších sportovních akcí. Za zmínku stojí medailová umístění na Světových hrách dětských domovů, na republikových soutěžích atd. Dá se napsat, že v kraji Vysočina děti z DD nemají konkurenci. V kulturní oblasti se také dosáhlo mnoha úspěchů, zejména v pěvecké soutěži Nejmilejší koncert a děti také uspěly ve výtvarných soutěžích.

Co napsat na závěr? Jak je vidět, život dětí v DD je velice pestrý a děti mají mnoho možností, jak se prezentovat a seberealizovat.  To všechno je možné proto, že DD je podporován celou řadou sponzorů a drobných podporovatelů, má svého oficiálního patrona, fotbalového reprezentanta Matěje Vydru. Samozřejmě největší dík patří všem zaměstnancům DD. V příštím roce se bude vedení DD společně se všemi zaměstnanci opět snažit dětem vytvořit pevné zázemí, kde budou rádi pobývat a samozřejmě jim nabídnou bohatý a pestrý program během celého roku.

Jako poděkování všem, kteří DD podporují, připravily děti společně se svými vychovateli  vánoční besídku,
která se uskuteční 18.12.2013 v 15 hodin v areálu DD. Všichni jste srdečně zváni!

Michael Dobrý , vedoucí vychovatel,
Dětský domov Nová Ves u Chotěboře

 

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422