Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 - stahujte ZDE

Tabulkové přílohy ke stažení:
1. Plnění závazných ukazatelů a hospodářský výsledek za rok 2012 
2. Hospodářský výsledek a jeho rozdělení do peněžních fondů za rok 2012
3. Plnění nákladových ukazatelů finančního plánu za rok 2012 
4. Plnění výnosových ukazatelů finančního plánu za rok 2012
5. Usměrňování prostředků na platy za rok 2012
6. Počty zaměstnanců a průměrná mzda 
7. Stav pohledávek po lhůtě splatnosti
8. Krytí nákladů hlavní činnosti podle zdrojů 
9. Přehled stavu provozních prostředků a krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2012
10. Doplňková činnost 2012
11. Věcný rozpis použití provozních prostředků k úhradě přímých ostatních neinvestičních výdajů

 

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422