Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

Výroční zpráva za rok 2003

Kompletní výroční zpráva je k nahlédnutí v DD.

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2003

NÁKLADY
(údaje uvedeny v tis. korunách)
 
1) Přímé náklady celkem    5 105,00
- náklad na platy pracovníků DD    3 668,00
- ostatní osobní náklady    13,00
- zákonné odvody zdravotní a sociální    1 279,25
- FKSP    73,35
- náklady na ostatní neinvest. výdaje    71,40
2) Provozní náklady celkem    3 562,00
- nákup materiálu celkem    1 932,00
- náklady na vodu, palivo, energii celkem    363,00
- služby celkem    839,00
- ostatní nákupy    275,00
- odpisy majetku    153,00
VÝNOSY
(údaje uvedeny v tis. korunách)
 
Celkové výnosy    1 125 199,40 Kč
- poplatky od rodičů nebo jiných zákonných zástupců    663 109,00 Kč
- příjmy z hospodářské činnosti    203 486,50 Kč
- ostatní příjmy (sponzorské dary finanční)    258 603,90 Kč

 

Přehled ošetřovného za rok 2003

 

Předpis    663 109,00 Kč
Platby    828 617,00 Kč
Uložení na VK    128 560,00 Kč
Vratky    75 154,00 Kč

Celkem příjem ošetřovného
(celkové platby snížené o uložení a vratky)
  
624 903,00 Kč

 

Výroční zpráva o hospodaření se mzdovými prostředky za rok 2003

 

Rozpočet mzdových prostředků na rok 2003 celkem    3 681 000,- Kč
z toho na platy    3 668 000,- Kč
na OPPP    13.000,- Kč
      
Čerpání mzdových prostředků v roce 2003 celkem    2 431.000,- Kč
z toho na platy    3 668 000,- Kč
na OPPP celkem    13.000,- Kč
z toho na dohodu o pracovní činnosti    5.000,- Kč
na dohodu o provedení práce    1.000,- Kč
ostatní osobní náklady    6.000,- Kč
Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422