Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře, p.o. v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2010.

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o svobodném přístupu k informacím"), zveřejňuje Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře následující údaje:

  1. V roce 2010 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
  2. V roce 2010 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
  3. V roce 2010 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
  4. V roce 2010 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
  5. V roce 2010 nebyla podána žádná stížnost podle §16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu Dětského domova při vyřizování žádosti o informace.
  6. Další informace, které se vztahují k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách www.podoubravi.cz/detskydomov/

V Nové Vsi u Chotěboře dne 9. 2. 2011

Etela Coufalová _________________________
ředitelka Dětského domova

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422