Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2000

Výdaje
(údaje uvedeny v tis. korunách)
 
1)    Investiční výdaje celkem    1.499,00 Kč
2)    Neinvestiční výdaj celkem    5.542,99 Kč
3)    Náklady na platy pracovníků DD    2.416,00 Kč
4)    Ostatní osobní náklady    15,00 Kč
5)    Zákonné odvody zdravotní a sociální    846,79 Kč
     FKSP    40,15 Kč
6)    Výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky    58,40 Kč
7)    Ostatní provozní náklady    2.166,65 Kč
     nákup materiálu celkem    1.041,61 Kč
     náklady na vodu, palivo, energii celkem    280,38 Kč
     nákup služeb celkem    223,83 Kč
     ostatní nákupy    463,81 Kč
     odpisy majetku    10,00 Kč
     ostatní ONIV celkem    147,01 Kč

Příjmy
 
1)    Celkové příjmy    1.158 159,40 Kč
2)    Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců
(doloženo kopií - Přehled ošetřovného za rok 2000)
   736 929,00 Kč
3)    Příjmy z hospodářské činnosti    151 763,00 Kč
4)    Ostatní příjmy
(sponzorské dary finanční)
   269 467,40 Kč

V Nové Vsi u Chotěboře 28.8.2001
vypracovala Lenka Ošlejšková, hospodářka DD
schválila Etela Coufalová, ředitelka DD

Přehled ošetřovného za rok 2000

1)    Předpis    530.392,- Kč
2)    Snížení předpisu
(odpis pohledávek)
   29.294,- Kč
3)    Platby    736.929,- Kč
4)    Uložení na VK    172.666,- Kč
5)    Vratky    27.022,- Kč
    
Celkem příjem ošetřovného                                                         
(celkové platby snížené o uložení a vratky)
  
537.241,- Kč

 

Výroční zpráva o hospodaření se mzdovými prostředky za rok 2000

Rozpočet mzdových prostředků na rok 2000 celkem    2 431.000,- Kč
z toho na platy    2 416.000,- Kč
na OPPP    15.000,- Kč
      
Čerpání mzdových prostředků v roce 2000 celkem    2 431.000,- Kč
z toho na platy    2 416.000,- Kč
na OPPP celkem    15.000,- Kč
z toho na dohodu o činnosti (topení)    6.650,- Kč
na dohodu o provedení práce (bílení sklepních prostor)                    250,- Kč
na služné pro civilní službu    8.100,- Kč


V Nové Vsi u Chotěboře 9.7.2001
vypracovala: Hana Krulíková, sociální pracovnice DD
schválila: Etela Coufalová, ředitelka DD

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422