Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

 

 

 

 

Zpracovávané údaje

 

 

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Nové Vsi
u Chotěboře, dále jen „organizace“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:

 - vedení dokumentace dětí umístěných v dětském domově

- vedení dokumentace dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 Na organizaci je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS ah6trw5, emailem na adrese ddnv@chot.cz nebo poštou na adrese Dětský domov Nová Ves u Chotěboře nebo Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, č.p. 1, 582 73 Nová Ves u Chotěboře. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na organizaci obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na organizaci obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422