Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

 Dne: ……………………………………..

Žádost ZDVOP

Žádám o dovolení pobytu dítěte u rodičů, popřípadě u jiných fyzických osob podle § 30 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětském domově Nová Ves u Chotěboře, a to

v termínu: od ………………..………..……… do: …………………..……………….

na adrese: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

Jméno, příjmení dítěte: …………………………………………………………………, datum narození: …………..………………..

Děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem

jméno a příjmení žadatele: ……………………………………………………………, datum narození: ……………..……………

bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

podpis: ……………………………………………….

 

 

 

 

 

 

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422