Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

Výroční zpráva

o činnosti Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1,
v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
za rok 2013

 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ zákon o svobodném přístupu k informacím"), zveřejňuje Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, následující údaje:

     I.       V roce 2013 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona
              o svobodném přístupu k informacím.
    II.       V roce 2013 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci
              ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
    III.      V roce 2013 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
              o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
    IV.      V roce 2013 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu
              k informacím.
    V.      V roce 2013 nebyla podána žádná stížnost podle §16 a) zákona o svobodném přístupu k informacím,
             proti postupu dětského domova při vyřizování žádosti o informace.
    VI.     Další informace, které se vztahují k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím,
             je možné získat na internetových stránkách www.ddnv.cz/dokumenty/    

V Nové Vsi u Chotěboře dne 28. 2. 2014

                                                                                                    Etela Coufalová, ředitelka
                                                                                                    Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1

 

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422