Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

Dětský domov získal ocenění Skutek roku 2011

Soutěže Skutek roku 2011, vyhlásilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Třetím rokem mohla veřejnost v několika kategoriích nominovat aktivity, které v roce 2011 přispěly k rozvoji regionu a aspirovaly na ocenění Skutek roku 2011. Smyslem ankety je ocenit a zviditelnit skutky, které lidé a kolektivy loni vykonali nad rámec svých běžných pracovních povinností.

Důstojnou kulisou předání 24 cen se 4.6. 2012 stal Zámek v Náměšti na Oslavou. „Devět projektů právnických osob společně s loňskými vítězi postoupí do přeshraničního kola, kde se utkají s oceněnými projekty z Dolního Rakouska.

V kategorii Právnické osoby , Sociálně-zdravotní oblast (obec do 1000 obyvatel),  získal ocenění náš Dětský domov Nová Ves u Chotěboře  za tento projekt:

V rámci doplňkové služby dětského domova vzniklo "Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc" ( dále jen ZDVOP). Jeho cílem je poskytovat ochranu a pomoc dětem, které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku, jsou ohroženy na zdraví či životě, jsou tělesně, duševně týrané či zneužívané nebo se ocitly v situaci, ve které jsou závažným způsobem ohroženy jejich základní práva. Zařízení zabezpečuje především uspokojování jejich základních životních potřeb včetně ubytování, zdravotní péči, psychologické a sociálně-právní poradenství.

Tento oceněný projekt  postupuje do přeshraničního kola. Více informací o ZDVOP naleznete v úvodní části sekce Dětský domov a dále zde    

ocenění Skutek roku 2011

 

 

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422