Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře v roce 2011

Výhody DD Nová Ves u Chotěboře

Dětský domov rodinného typu

Máme 4 rodinné skupiny – ve kterých je zastoupen mužský a ženský vzor ( vždy vychovatel muž a žena), sourozenci jsou vždy společně, děti nejsou rozděleny do skupin podle věku. Děti mají dvoulůžkové pokoje, v každé rodince je kuchyňka s jídelním koutem, obývací pokoj a samozřejmě sociální zařízení.

Každá rodinka funguje samostatně, vychovatelé společně s dětmi si sami zajišťují úklid, perou a žehlí prádlo, myjí nádobí. Stravují se v rodince, jídlo dostávají v nádobách z centrální kuchyně, a v so 1x za 3 týdny se děti učí vařit samy , včetně sestavení jídelníčku na celý den, nákupu potravin a dodržení finančního limitu. Hospodaří si s vlastním rozpočtem, děti se učí znát hodnotu peněz, klademe důraz na rozvoj finanční gramotnosti.

Od 15 let se děti učí samostatnosti a připravují se na samostatný život po odchodu z DD. Samy si nakupují potraviny, snídaně a svačiny si zajišťuje každý sám, v pracovní dny si vaří samy večeře, o víkendu si sami vaří obědy i večeře. Perou si samy prádlo, uklízí, samostatně hospodaří s penězi, zálohy na nákupy pravidelně vyúčtují.

Cvičný byt

Ve spolupráci s OÚ Nová Ves u Chotěboře má mládež, která zůstává z důvodu soustavné přípravy na budoucí povolání (dokončení SOU nebo SŠ) na dobrovolném pobytu v DD i po 18-tém roce, k dispozici cvičný byt v obci. Tam žijí již zcela samostatně, pokud mají vlastní příjem hradí symbolický nájem.

Sportovní aktivity

V jarním, letním a podzimním období děti trénují a účastní se turnajů a soutěží v lehké atletice, kopané, volejbalu, beatch volejbalu, přehazované, vybíjené a stolním tenisu. Dosahují pěkných výsledků. Tradicí se staly cykloexpedice na konci letních prázdnin.

V zimním období využíváme dobrých sněhových podmínek k výjezdům na hory na prodloužené víkendy a týdenní zimní rekreaci, kde se děti zdokonalují ve sjezdovém lyžování a jízdě na snowboardech. Lyžovat umí všechny děti , kromě dětí školkových, které postupně učíme prvním lyžařským krůčkům. Díky pomoci sponzorů máme kvalitní lyžařskou výzbroj i nezbytné ochranné helmy.

O letních prázdninách jezdí dětí, které nemohou odjet do vlastní biologické rodiny na letní tábory, které se nám daří zajisti díky finanční pomoci sponzorů a odb. soc. věcí – OSPOD, při MěÚ dle místa trvalého pobytu dětí.

Pořádáme pro ostatní DD soutěž všestranné dovednosti –„Novoveský trojboj" – v disciplínách : míčové hry ( vybíjená, volejbal, kopaná), testu ze znalostí bezpečného pohybu v silničním provozu a drobné opravy jízdního kola, dovedností v vaření – příprava svačiny, večeře nebo moučníku.

Vzdělávání dětí

Děti chodí do MŠ v Malči, ZŠ v Nové Vsi u Chotěboře a Vilémově, ZŠ a Praktické školy v Chotěboři, SOU v Čáslavi a v Jihlavě. Snažíme se dětem pomoci vybrat vhodný obor, aby našli dobré uplatnění na trhu práce.

Reference

V květnu 2010 navštívila náš DD manželka prezidenta ČR, paní Livie Klausová, která u nás strávila zhruba 3 hodiny, během kterých se seznámila s chodem celého zařízení a s fungováním projektu Startovné do života, kterým NF manželů Klausových pomáhá dětem z DD naspořit si určitou hotovost, která jim pomůže při vstupu do samostatného života po odchodu z DD.

Na závěr své návštěvy paní Klausová řekla : „Je to jeden z nejhezčích domovů, které jsem navštívila. Tak jak tomu je zde, by měla fungovat i další podobná zařízení".

„Je to pro nás velká pocta a vyznamenání slyšet tato slova. Jsem přesvědčená, že označení první dáma je oprávněné. Po dlouhé době jsem poznala skromného a příjemného člověka", Etela Coufalová, ředitelka DD Nová Ves u Chotěboře.

Kontaktní údaje

Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
IČO: 701 55 861

e-mail: ddnv@chot.cz
telefon: 569 621 522
číslo účtu: 2736521/0100, pro sponzorské dary VS: 999

webové stránky: www.podoubravi.cz/detskydomov

Zřizovatel

Kraj Vysočina
Žižkova 57, Jihlava
IČO: 70890749

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422