Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

Dětský domov

Základní informace
Zřizovatelem dětského domova je Kraj Vysočina. Jsme příspěvková organizace. 
Cílová skupina: zařízení je registrováno jako Dětský domov pro děti od 3 do 18 let, popřípadě až do 26 let (studující mládež).
Děti jsou k nám umisťovány na základě rozhodnutí soudů o předběžném opatření nebo rozsudku o ústavní výchově.
Kapacita: 32 dětí. 
Dětský domov byl založen 2.3.1952, do sítě školských zařízení  byl zařazen  1. 9. 2000

Výhody DD Nová Ves u Chotěboře
poloha zařízení – v klidném prostředí, obklopeném přírodou, jsou děti více chráněny před patologickými zvenčí.
Nacházíme se na úpatí Železných hor, 5 km od Chotěboře, v okrese Havlíčkův Brod, v Kraji Vysočina. 
velký 7 ha park, který dává možnost ke sportovnímu vyžití - nově vybudované víceúčelové a dětské hřiště,
rozvoji pracovních návyků – pomoc při budování a údržbě hřiště, sběr plodů na zimu pro lesní zvěř, zametání a hrabání spadlého listí;
rozvoji rozumových schopností v oblasti přírodovědy – různé druhy dřevin a rostlin, pozorování zvěře a ptactva, v letním období sběr hub.

Dětský domov rodinného typu
Máme 4 rodinné skupiny – ve kterých je zastoupen mužský a ženský vzor, vždy vychovatel muž a žena.
Sourozenci jsou umisťováni společně, děti nejsou rozděleny 
do rodinných skupin podle věku.
Dvoulůžkové pokoje, v každé rodince je kuchyňka s jídelním koutem, obývací pokoj a sociální zařízení.

Každá rodinka funguje samostatně, vychovatelé společně s dětmi sami zajišťují úklid rodinné skupiny, perou a žehlí prádlo, myjí nádobí.
Stravují se v rodince, jídlo dostávají v nádobách 
z centrální kuchyně, v sobotu 1x za 3 týdny si děti vaří za dozoru vychovatelů samy.
Tomu předchází sestavení jídelníčku na celý den, nákup potravin a dodržení finančního limitu. 
Rozvíjíme finanční gramotnost dětí, učí se znát hodnotu peněz, hospodaří s vlastním rozpočtem.

Rodinná skupina s dětmi nad 15 let, kde se intenzivněji připravují  na samostatný život po odchodu z DD. 
Samy si nakupují potraviny, oblečení, školní pomůcky, drogerii, uklidové, mycí a prací prostedky.
Samy si vaří - v pracovní dny si samy vaří  večeře, o víkendu obědy i večeře,
snídaně a svačiny si zajišťuje každý sám pro sebe.
Perou si samy prádlo, uklízí svoje pokoje i společné prostory. 
Rozvíjí a upevňují svoji finanční gramotnost tím, že dostávají na nákupy peníze v hotovosti, ty pak musí vyúčtovat a doložit doklady za co peníze utratily.

Cvičný byt

V budoucnu zvažujeme  zřízení cvičného bytu. kde by měla mládež po 18-tém roce, která zůstává dále v DD na dobrovolném pobytu (důvodem je dokončení soustavné přípravy na budoucí povolání )  možnost žít již zcela samostatně.

Sportovní aktivity
V jarním, letním a podzimním období děti trénují a účastní se turnajů a soutěží v lehké atletice, kopané, volejbalu, beatch volejbalu, přehazované, vybíjené a stolním tenisu.
Dosahují pěkných výsledků. Tradicí se staly cykloexpedice na konci letních prázdnin.
V zimním období využíváme dobrých sněhových podmínek k výjezdům na hory na prodloužené víkendy a týdenní zimní rekreaci, kde se děti zdokonalují ve sjezdovém lyžování a jízdě na snowboardech. Lyžovat umí všechny děti , kromě dětí školkových, které postupně učíme prvním lyžařským krůčkům. Díky pomoci sponzorů máme kvalitní lyžařskou výzbroj i nezbytné ochranné helmy.
O letních prázdninách jezdí dětí, které nemohou odjet do vlastní biologické rodiny na letní tábory, které se nám daří zajisti díky finanční pomoci sponzorů a odb. soc. věcí (OSPOD), při MěÚ dle místa trvalého pobytu dětí. Děti se účastní vodáckého putování a cykloexpedice.
Pořádáme pro ostatní DD soutěž všestranné dovednosti„Novoveský trojboj" – v disciplínách : míčové hry ( vybíjená, volejbal, kopaná), testu ze znalostí bezpečného pohybu v silničním provozu a drobné opravy jízdního kola, dovedností v vaření – příprava svačiny, večeře nebo moučníku.

Výtvarné a hudební aktivity
Děti se účastní celoročně výtvarných a hudebních soutěží, ve kterých dosahují také pěkných výsledků.

Vzdělávání dětí
Děti chodí do MŠ a ZŠ v Malči, ZŠ v Nové Vsi u Chotěboře , ZŠ Vilémov. ZŠ a Praktické školy v Chotěboři,
SOU technického v Chotěboři, SOU v Čáslavi,SOU ve Světlé nad Sázavou příp.jiné střední či vysoké školy.
Snažíme se dětem pomoci vybrat vhodný obor, aby našli dobré uplatnění na trhu práce.

Reference
V květnu 2010 navštívila náš DD manželka prezidenta ČR, paní Livie Klausová,
která u nás strávila zhruba 3 hodiny, během kterých se seznámila s chodem celého zařízení
a s fungováním projektu Startovné do života, kterým NF manželů Klausových pomáhá dětem z DD
naspořit si určitou hotovost, která jim pomůže při vstupu do samostatného života po odchodu z DD. 
Na závěr své návštěvy paní Klausová řekla : „Je to jeden z nejhezčích domovů, které jsem navštívila.
Tak jak tomu je zde, by měla fungovat i další podobná zařízení".

„Je to pro nás velká pocta a vyznamenání slyšet tato slova.
Jsem přesvědčená, že označení první dáma je oprávněné.
Po dlouhé době jsem poznala skromného a příjemného člověka".
Etela Coufalová, ředitelka DD Nová Ves u Chotěboře

 

2016 Milé děti z dětských domovů

7.5.2016, Marcela Dobrá, rubrika Dětský domov

2016 Veselé koupání v aquaparku

7.5.2016, Marcela Dobrá, rubrika Dětský domov

2016 Výstava Titanic

7.5.2016, Marcela Dobrá, rubrika Dětský domov

2016 Čistá Vysočina

25.4.2016, Marcela Dobrá, rubrika Dětský domov

2016 Mladí florbalisté obsadili první místo

25.4.2016, Marcela Dobrá, rubrika Dětský domov

2016 Velikonoční zdobení perníčků

25.4.2016, Marcela Dobrá, rubrika Dětský domov

2016 Sportovní klání bylo zahájeno

25.4.2016, Marcela Dobrá, rubrika Dětský domov

2016 Návštěva kina

25.4.2016, Marcela Dobrá, rubrika Dětský domov

2016 Soutěž o nejkrásnější velikonoční kraslici

25.3.2016, Marcela Dobrá, rubrika Dětský domov

2016 Jarní lyžování

25.3.2016, Marcela Dobrá, rubrika Dětský domov
Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422