Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

UČÍME PROŽITKEM…

V současné době je úroveň používání internetu a ostatních technických prostředků mezi dětmi a mládeží velmi vysoká. Hrozí zde vysoké riziko zneužití těchto prostředků za účelem kybešikany. Ta je označována za nový, velmi nebezpečný typ šikany. Odborníci jí definují jako úmyslné a opakující se nepřátelské chování, jehož cílem je ublížit oběti použitím informačních a komunikačních technologií. Na rozdíl od klasické šikany se však obětí prostřednictvím internetu může stát kdokoliv, pachatel je zde anonymní. Obsah šikany je vystaven miliónům uživatelů internetu, kde dochází k smazání sociálního postavení ve skupině. Rozdíl fyzické síly je rovněž smazán a kyberšikana navíc pronásleduje dítě nejen ve škole, ale i v bezpečí domácího prostředí.

Jak ale vysvětlit dětem tato rizika pro ně přijatelnou formou, když internet a vše s ním související je samozřejmou součástí života dnešních dětí?

15. 3. 2017 měly děti z Dětského domova v Nové Vsi u Chotěboře možnost shlédnout edukativní divadelní představení „Jsi nula!“ na téma šikana a kyberšikana. A to unikátní prožitkovou formou prostřednictvím interaktivního divadla. Představení zajišťuje školám a školským zařízením Nezisková organizace Fórum pro prožitkové vzdělávání. Jejím posláním je rozvoj prožitkových vzdělávacích aktivit a jejich využívání při prevenci sociálně patologických jevů.

V sobotu odpoledne k nám přijeli pražští herci v čele s Václavem Rašilovem. Děti napjatě sledovaly příběh současného osmáka na motivy skutečné události. Hlavní hrdina zde neunesl tíhu kybešikany a spáchal sebevraždu. Děti se při představení měnily z pasivních diváků na aktivní spolutvůrce, po skončení herci klíčové pasáže odehráli znova a kluci a holky měli možnost celý vývoj událostí změnit. Všechny děti se aktivně zapojily a ti odvážnější si dokonce zahráli některé role a mohli předvést, jak by situaci řešili oni.

Poučení touto formou bylo pro děti přijatelné a srozumitelné, ocitly se v situacích, které běžně denně zažívají. Představení sklidilo u dětí i pedagogů DD obrovský úspěch a ještě dlouho všechny nutilo k přemýšlení. Velmi se těšíme na další projekt Fóra, kdy bude tématem další ožehavý problém a to násilí.

Kateřina Pešková

 

 

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422