Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

Projekt kávomaty pomáhají

 

Nadační fond Albert v rámci projektu „ Kávomaty pomáhají“ pomohl zrealizovat záměr dětského domova, vybudovat v areálu zázemí pro nové sportovní vyžití dětí. Z podpořeného projektu byl zakoupen minigolf. Realizací tohoto projektu se zapojí děti z ústavní výchovy do zájmových aktivit běžné společnosti s cílem jejich rozvoje prostřednictvím výchovných a vzdělávacích projektů zaměřených na sport a volný čas. Venkovní minigolf je umístěn u hlavní budovy dětského domova v parku, který je přístupný veřejnosti. Děti tedy budou mít možnost upevnit vazby s ostatními, kteří si také přijdou zahrát minigolf. Zároveň bude k minigolf k dispozici každému, kdo ho bude chtít využít. Dětským domovem také budou pořádány různé sportovní akce a soutěže, které upevní vazby mezi různými skupinami lidí i místní komunitou. Sportovní vyžití bude mít zároveň pozitivní dopad na prevenci proti nežádoucím sociálně – patologickým jevům. Hlavním posláním projektu je zapojit děti dětského domova do zájmových aktivit běžné společnosti se zaměřením na sport, socializace dětí s nařízenou ústavní výchovou do běžné společnosti, podpora v navazování mezilidských vztahů, zvládání a práce s emocemi, rozvoj odpovědnosti a samostatnosti, v neposlední řadě také prevence sociálně – patologických jevů dětí z dětského domova.

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422