Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

Přijďte k nám na návštěvu

Během dvougeneračního projektu se spojila moudrost stáří a elán mládí. Při projektu „Přijďte k nám na návštěvu“ se setkávaly děti z Dětského domova a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Nové Vsi u Chotěboře se staršími lidmi z Domova pro senory v Havlíčkově Brodě. První návštěva se uskutečnila v Domově pro seniory se zvláštním režimem v Břevnici. Děti prožily příjemné odpoledne ve společnosti seniorů, kteří trpí demencí či Alzheimerouvou chorobou. Děti chtěly znát jaký byl život seniorů, vyptávaly se na jejich rodiny. Důchodci ochotně odpovídali, s velkým zájmem se zajímali také o jejich osudy a život v dětském domově. Děti se chtěly pochlubit svým bydlením a zázemím a tak se další návštěva odehrávala v Nové vsi u Chotěboře.

Děti seniorům ukázaly své pokojíčky, připravily si pro ně drobné dárečky, prošly se s nimi v přilehlém parku. Další, a věřím, že ne poslední návštěva, byla opět v domově pro seniory, ale tentokrát U Panských v Havlíčkově Brodě. Zde se naoplátku děti seznámily se soukromím seniorů, prohlédly si společně s nimi jejich ubytování a fotografie. Senioři si s dětmi povídali o tom jaký vedli život za svého mládí. Připravili si pro ně také bohaté občestvení.

Všechna odpoledne strávená propojením dvou generací byla velmi příjemná a přínosná pro obě strany. Děti se učily ohleduplnosti a úctě ke stáří, seznámily se s tím jaký život, povinnosti a zábava byla dříve. Senioři naopak měli možnost vrátit se ve vzpomínkách do svého mládí, s dětmi znovu omládnout. Součástí tohoto projektu byla i tvorba společného kalendáře pro rok 2017. Fotografie v kalendáři se nesou v duchu retro. Všichni zůčastnění si přípravu a fotografování kalendáře velice užili. Vznikly nádherné fotografie a bylo velmi těžké vybrat pouze omezený počet obrázků.

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422