Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

Celorepublikové hry dětských domovů

 

Poměření svých dovedností, výdrže, obratnosti a sportovního ducha měly možnost děti z dětských domovů. Sportovní klání se odehrávala ve dnech 3.6. a 4.6.2016 v areálu fotbalového stadionu v Chotěboři a sportovní hale. Sportovní hry probíhaly pod záštitou MŠMT ČR, FICE (Federace Dětských Domovů ČR). organizaci zajistil Dětský domov v Nové Vsi u Chotěboře. Zúčastnili se sportovci od ročníku narození 1998 a mladší. Zastoupeno bylo 20 dětských domovů z regionů Plzeň, Bohumín, Praha a Homole (České Budějovice),celkem tedy 70 závodníků.

Svůj postup na celorepublikové hry si mladí sportovci zajistili kvalifikací v regionálních soutěžich. Soutěžilo se v těchto disciplínách: běh na 100m dívky, běh na 100m chlapci, běh na 800m dívky, běh na 1500m chlapci, štafeta chlapci a dívky, fotbal, stolní tenis, vrh koulí, skok do dálky a výšky.

I přes počátní technické potíže a nepřízeň počasí se podařilo zajistit pro soutěžící přiměřené podmínky pro podání co nejlepších výkonů. Slavnostního zahájení se zúčastnil i místostarosta Chotěboře Ing.Zdeněk Janovský, který závodníkům popřál mnoho úspěchů. První poměření sil proběhlo na „umělce“ při fotbale. Další den se nesl především ve znamení atletickýh disciplín a stolního tenisu. I přes počáteční problémy se povedlo v sobotu dopoledne upravit běžeckou dráhu tak, aby odpovídala nárokům soutěže. Počáteční technické problémy, ale nic neubraly na touze závodníků zvítězit a tudíž i podat co nejlepší výkony. Paralelně s kláním na fotbalovém stadioně se odehrávali i souboje v hale tělovýchovné jednoty. Zde si hráči poměřili síly ve stolním tenise a atleti ve skoku vysokém.

Vyhodnocení her suveréně ovládli sportovci z regionu Plzeň, kteří právem vyhráli. Pořadí tedy bylo:

  1. místo Plzeň

  2. místo Bohumín

  3. místo Praha

  4. místo Homole

 

Závěrečný ceremoniál a předávání medailí se uskutečnil za přítomnosti ředitelky DD Nová Ves u Chotěboře Bc. Etely Coufalové, místostarosty města Chotěboře Ing.Zdeněka Janovského a v neposlední řadě i reprezentanta ČR ve fotbale Matěje Vydry, který je patronem DD Nová Ves u Chotěboře.

Mezi nejúspěšnější domácí sportovce se zařadila Anna Henzlová z DD Nová Ves Chotěboře, která suveréně zvítězila ve stolním tenise a tímto se spolu s ostatními výtězi jednotlivých disciplín kvalifikovala na XXVI Mezinárodní hry dětských domovů do Bratislavy. Na tyto hry budou nominováni úspěšní sportovci z Česka, Slovenska,Slovinska, Polska, Maďarska, Chorvatska. Ani ostatní sportovci našeho domova nezůstali o moc pozadu, ve většině discilínách získlali nepostupová , ale i tak velmi krásná druhá a třetí místa.

Na zdárném průběhu této akce se podíleli:

MŠMT ČR, FICE, město Chotěboř, FC Chotěboř,rozhodčí Jan Odvářka a Martin Odvářka, VOŠ, OA a SOU TECHNICKÉ Chotěboř, Restaurace „Hrom do police“, pan Veselý a členové oddílu stolního tenisu Chtěboř, Kooperativa a.s., Česká spořitelna a.s., ZŠ Smetanova, Jiří Mifka - papírnictví a kancelářské potřeby, Roboterm s.r.o..

Velké poděkování patří vedení DD Nová Ves u Chotěboře a všem zaměstnancům , kteří se podíleli na přípravě a samotném zajištění akce. Také bychom chtěli poděkovat i všem pedagogickým pracovníkům z jiných dětských domovů za jejich obětavost, snahu a pracovitost při přípravě mladých sportovců.

 

Za DD Nová Ves u Chotěboře: Jaroslav Šereda a Marcela Dobrá

 

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422