Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

Prázdniny v DD a ZDVOP

Léto má své kouzlo. Pro mnohé je ve znamení dovolených, prázdnin, koupání, poznávání nových míst, utváří se nová přátelství. Letošní počasí přálo zejména vodním radovánkám. Pro děti v DD a ZDVOP, které nemohly trávit prázdniny nebo alespoň jejich část doma u svých blízkých, připravili vychovatelé pestrý program.

V první polovině prázdnin se většina dětí vystřídala na letních táborech. S financování táborů pomohl grantový program“Kávomaty pomáhají“ od nadačního fondu Albert. Jako již v minulých letech měly na výběr z táborů: LT Smrčná, LT Dolní Mrzatec, LT Vlastějovice, LT Želiv, LT Hasiči Hlinsko. Z táborů si přivezly nezapomenutelné zážitky. Někteří třeba spali na hradě pod „širákem“ či zachraňovali vodníky v Čechách.

Ti, kteří byli v domově, chodili s vychovateli na procházky, koupat se, hráli nové zajímavé hry, tvořili svá umělecká díla, jezdili na výlety. Během výletů děti navštívily např. Stvořidla, kde se seznámily s pověstí o jejich vzniku. Nejvíce se vydováděly na kamenech v řece a na závěr svého putování si opekly vuřty. Velmi zajímavý byl i výlet do Slatiňan. Zde děti navštívily Kočičí hrádek, rozhlednu Báru, ale ze všeho nejvíce si užily lesní tělocvičnu.

I letos jsme neporušili tradici a již po třetí jsme s dětmi vyjeli na vodu. Toto léto to s vodou v našich řekách nebylo nic moc. Naštěstí, aniž bychom to tušili, jsme si ke sjíždění vybrali jednu z mála sjízdných řek a to Berounku. Pro velká horka jsme byli nuceni upravit harmonogram a naše putování zkrátit. Ale i tak se nám voda velmi líbila. Při jedné z našich zastávek jsme navštívili dům spisovatele Oty Pavla. Velký dík patří našemu patronovi Matějovi Vydrovi, který nám pomohl toto putování uskutečnit.

Mezi další již tradiční akce DD patří cykloputování. Základnou pro toto putování byla letos Řeka. Odtud se naši cyklisté vydávali na své trasy do žďárských lesů. Trasy byly připraveny tak, aby si každý mohl vybrat podle svých možností a dovedností. Tuto akci nám pomohl uskutečnit mimo jiné i finanční dar firmy REDUTECH s.r.o z Pardubic.

Krásným ukončením prázdnin bylo pozvání na akci pořádanou Hit rádiem Vysočina. Jednalo se o Hrátky s létem, pořádané v Nové Vsi u Chotěboře. Děti měly možnost si zasoutěžit či zatancovat pod vedením hlasatele rádia Milana Řezníčka. Také si mohly vyzkoušet své dovednosti v lezení po umělé zdi nebo si užít mnoho legrace při zorbingu.

Děkujeme všem, kteří pomohli s uskutečněním akce a tím umožnili dětem prožít krásné prázdninové měsíce.

 

 

 

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422