Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře

Vodácké putování Vltava 21.7. – 26.7. 2014

Ve dnech 21.7 – 26.7.2014 proběhlo vodácké putování Vltava 2014. Tohoto šestidenního putování po jedné z nejkrásnějších našich řek, se zúčastnilo 12 dětí DD a ZDVOP Nová Ves u Chotěboře společně se svými vychovateli.

Pondělí 21.7. Ráno děti odjely autobusem do šumavské obce Lenora, kde vodácké putování začalo. Současně také vyjela tzv. pozemní jednotka do tábořiště Soumarský most. Pozemní jednotka během celého putování převážela stany, spacáky, stanový přístřešek, osobní věci, potraviny (během přesunů je také doplňovala) a ostatní nezbytné věci a starala se o vybudování jednotlivých tábořišť. Děti přijely po poledni do Lenory, kde je již očekávali zkušení vodáčtí instruktoři, kteří s nimi absolvovali celé splouvání. Po krátkém odpočinku se děti společně s vychovateli vydaly na první úsek putování Lenora – Soumarský most. Tento úsek nebyl příliš dlouhý a tak po dvou hodinách byly v cíli prvního dne plavby, v tábořišti Soumarský most. Těsně po přípravě večeře se spustil takový liják, že bylo vidět pouze na pár metrů. Ještě, že výprava měla k dispozici stanový přístřešek o rozměrech téměř 5x5 metrů a který poskytl zázemí v nepříznivém počasí. V noci déšť ustal a paradoxně pomohl k tomu, že úsek Soumarský most – Pěkná se mohl splouvat, neboť vodní stav Teplé Vltavy stoupnul o 40 cm.

Úterý 22.7. V devět hodin ráno začalo splouvání úseku Soumarský most – Pěkná. Počasí bylo zamračené a děti zažily na vodě několik přeháněk. Naštěstí bylo teplo, takže to tolik nevadilo. Tento úsek probíhá v první zóně Národního parku Šumava a tak okolí řeky a zvláště soutok Teplé a Studené Vltavy skýtaly nádherné pohledy na šumavskou přírodu. Po doplutí do Pěkné děti s vychovateli nastoupily do připraveného autobusu a přemístily se do 60 km vzdáleného Vyššího Brodu, kde již bylo založeno tábořiště. Příznivým znamením bylo to, že obloha se vyjasnila a začalo svítit sluníčko.

Středa 23.7. Tento den se splouval úsek Vyšší Brod – Nahořany. Nejzajímavějším místem na trase byl hrad Rožmberk. Pozemní jednotka připravila pro děti překvapení a to v podobě nadívaných kuřat připravených v tzv. Setonově hrnci (vykope se jáma, na ohni se nahřejí kameny které se do jámy dají na dno, na ně se položí kuřata zabalená v alobalu, obloží se zbytkem  kamenů, jáma se zasype, nahoru se dají drny a pak se musí 4 – 6 hodin čekat). Děti si musely kuřata najít a vyhrabat, což jim trvalo téměř půl hodiny, ale výsledek stál za to a všichni si pochutnali. Po celý den již bylo krásné počasí, které ostatně vydrželo až do konce putování a výprava již ani jednou nezmokla.

Čtvrtek 24.7. Další den následoval úsek Nahořany – Český Krumlov. Na dětech bylo již vidět, že se s plavbou na kánoích sžívají a tak proběhlo několik dovednostních soutěží přímo na lodích na vodě. Večer celá výprava vyrazila na vycházku do Českého Krumlova, do jeho historického centra a po návratu byla odměněna vynikajícími opečenými špekáčky.

Pátek 25.7. Úsek Český Krumlov – zlatá Koruna. Tento úsek je charakteristický, že v úvodu se splouvají pověstné krumlovské jezy a po opuštění Českého Krumlova se splouvá peřejnatý úsek Vltavy v hlubokých zaříznutých meandrech. Děti, již jako zkušení vodáci, projeli všechny jezy i peřeje, někteří s nedobrovolnou koupelí, která však ke splouvání patří. Ve Zlaté Koruně si prohlédly známý klášter a k večeří si uvařily výbornou kotlíkovou bramboračku.

Sobota 26.7. Zlatá Koruna – Boršov nad Vltavou. Tento den, opět za nádherného počasí děti ukončily své putování po Vltavě. Během plavby byli nováčci pokřtěny na pravověrné vodáky. Křest probíhal takto: na obrácenou loď na břehu se nasypala hlína a na ní se daly kopřivové listy. Každý nováček si musel břichem lehnout na loď a poté byl polit vodou z klobouku a plácnut pádlem do zadní části těla. Po 15 hodině všichni v pořádku a plni nových nezapomenutelných zážitků odjeli zpět do DD a ZDVOP v Nové Vsi u Chotěboře.

Vodácké putování se opravdu vydařilo. Celkem bylo spluto 98 km řeky a bylo úspěšně překonáno všech 12 jezů. Děti poznaly pravý táborový život se vším, co k tomu patří. Sami si vařily na kotlíku na ohništi, stavěly si stany a staraly se o chod tábořiště. Ti, kteří již na vodě byli, se zdokonalili ve vodáckém umění. Nováčci se naučili základům jízdy na kánoi. Děti také poznaly, že při takové akci, která se odehrává ve volné přírodě, musí jeden druhému pomáhat a táhnout za jeden provaz. Velký dík patří profesionálním instruktorům, kteří se o děti na vodě bezvadně starali a vše potřebné ke zvládnutí plavby na kánoi jim nenásilnou formou vysvětlili a převedli.

V neposlední řadě patří velké poděkování patronovi DD a ZDVOP Nová Ves u Chotěboře fotbalovému reprezentantovi Matěji Vydrovi, bez jehož pomoci a podpory by se toto putování jen těžko uskutečnilo.

 

 

 

Napsali o nás
Rychlý kontakt
Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
telefon: 569 621 522
fax: 569 626 422