Korona provoz

Nejsme v tom sami.
Život v Česku se kvůli koronavirové pandemii řídí řadou mimořádných opatření, která ovlivnila i jinak poklidný chod dní v Dětském domově a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Nové Vsi u Chotěboře. Jako prevenci proti šíření této virové nákazy se vláda rozhodla od středy 11. 3. uzavřít školy. V dětském domově jsme proto zřídili provizorní třídy, kde vychovatelé vypracovávají s dětmi zadané úkoly, současně je zapotřebí dodržovat pravidla maximální hygieny a dezinfekce, chybějící roušky vyřešily šikovné tety, které zasedly k šicím strojům. Vzhledem k tomu, že děti jsou v domově nyní nepřetržitě, klade tento fakt zvýšené nároky na práci všech zaměstnanců. Myslím, že máme v těchto nelehkých dnech štěstí, že v čele našeho zařízení stojí paní ředitelka, která zachovává v mnohdy vypjatých situacích chladnou hlavu a rozumný přístup, navíc se snaží vyjít vstříc i pracovníkům, kteří doma pečují o své děti, za což jí patří náš upřímný dík.

A přesto, že se zprvu zdálo, že politici na zařízení pro děti bez domova jaksi pozapomněli, začala se vzápětí hrnout pomoc ze všech stran. Naše poděkování směřuje jmenovitě Kraji Vysočina, městu Chotěboř a dalším dobrým lidem, firmám a dobrovolníkům, kteří si na nás vzpomněli a nabízejí roušky, hmotnou pomoc, ale třeba i mléko a potraviny. Zvláštní poděkování směřuje i paní ředitelce a pedagogům Základní a Praktické školy v Chotěboři, kteří navrhli našemu domovu velmi vítanou osobní výpomoc s učením dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a věnovali dětskému domovu šité roušky. Další slova díků směřujeme majiteli a zaměstnancům pizzerie Tony, kteří dětem zpříjemnili odpoledne zásilkou pro naše kluky a holky tak vzácné dobroty.
Pocit, že jsme v tom nezůstali sami, nás naplňuje optimismem do dalších dní, všem přátelům a sponzorům našeho domova přejeme pevné zdraví a mnoho sil.
Bc. Kateřina Pešková